Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 maart 2010

Coalitievorming – deel II

Na een week van besprekingen is informateur Ton Horn ertoe gekomen om advies uit te brengen aan de burgemeester over de samenstelling van een mogelijk nieuw college. Vandaag heeft hij het volgende persbericht laten uitgaan.

*****

Vijf partijen in onderhandeling voor nieuwe coalitie

Hedenochtend, d.d. 12 maart, heeft informateur Ton Horn advies uitgebracht aan burgemeester Ivo Opstelten over de mogelijke samenstelling van het nieuw te vormen college. In zijn rapportage adviseert Ton Horn om de verdere onderhandelingen over een mogelijk coalitieakkoord voort te zetten met vijf partijen. Te weten: PvdA, VVD, CDA, D66 en Groen Links.

De motivatie voor deze keuze is gebaseerd op een aantal aspecten. Belangrijk uitgangspunt is dat het nieuw te vormen college een zo breed mogelijke steun vanuit de raad geniet.

Ander punt is dat de belangrijkste politieke hoofdstromingen deel uitmaken van de coalitie en er recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Ook is het van belang dat de potentiële partners samen een stabiel bestuur kunnen vormen en er in de onderhandelingen voldoende ruimte is voor een ieder om op hoofdlijnen een akkoord te kunnen sluiten.

 
Om tot een collegeakkoord te komen, gaan de genoemde partijen komende tijd nader overleg met elkaar voeren.

*****