Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 mei 2016

D66 Tilburg vraagt aandacht voor lage opkomstpercentages Tilburg

D66 Tilburg vraagt aandacht voor lage opkomstpercentages Tilburg

Woensdag 6 april vond het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne plaats. De gemeente Tilburg vestigde bij dit referendum op een negatieve manier de aandacht op zich, doordat het opkomstpercentage in onze gemeente het laagste op het Nederlandse vasteland was. Het opkomstpercentage in Tilburg bedroeg 22,7 procent, waar het landelijk gemiddelde 32,3 procent bedroeg. Enkel de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) hadden een nog lagere opkomst. De lage opkomst bij het referendum staat niet op zich, maar kan geplaatst worden in een reeks van lage opkomstpercentages in de gemeente Tilburg die ver onder het landelijk gemiddelde liggen.

D66 Tilburg betreurt het dat in de gemeente Tilburg zo weinig stemgerechtigden naar de stembus gaan en vraagt hiervoor aandacht van het college van burgemeester en wethouders. De sociaal-liberalen willen weten of er al eens onderzoek is gedaan naar de lage opkomstpercentages in de gemeente Tilburg en zo nee, of het college bereid is een dergelijk onderzoek te doen. Door een onderzoek kan inzichtelijk worden gemaakt welke redenen ten grondslag liggen aan de lage opkomsten in onze gemeente.

Daarnaast vraagt D66 Tilburg aandacht voor zogenaamde first time voters’. Dit zijn met name jongeren die voor het eerst stemrecht hebben. Uit onderzoek is gebleken dat wie de eerste twee keer dat het mag, gebruik maakt van zijn stemrecht, daarna een trouwe stemmer blijft. D66 vindt het daarom heel belangrijk dat Tilburgers die voor het eerst mogen stemmen, bij hun eerste verkiezing direct enthousiast gemaakt worden om te gaan stemmen. De fractie vraagt zodoende aan het college of het bereid is om bij verkiezingen first time voters actief te benaderen en te stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht.