Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juni 2016

College gaat na vragen D66 Tilburg onderzoek doen naar invoeren Ja-Ja sticker in Tilburg

Een maand geleden berichtten wij dat we aan het college van burgemeester en wethouders vragen stelden over het invoeren van een Ja-Ja sticker in de gemeente Tilburg. Met de komst van een Ja-Ja sticker ontstaat een omkering in het huidige postsysteem. Het zorgt ervoor dat mensen niet langer ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij zij daar zelf om vragen met de Ja-Ja sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens zonder brievenbussticker ontvangen gemiddeld 33 folders per week. Dat is 34 kilo reclamedrukwerk per jaar. Een wekelijkse huis-aan-huis-krant zorgt voor nog eens 32 kg per jaar.

Ja-Ja stickers: een stap naar een circulaire economie

Om een circulaire economie en afname van afval te stimuleren, is het goed om te kijken waar papierverspilling kan worden tegengegaan. Iedere ongelezen folder zorgt voor onnodige verspilling van energie voor productie en transport. D66 Tilburg vindt dat het makkelijker moet worden voor mensen om een duurzame keuze te maken en staat zodoende positief tegenover de invoering van de Ja-Ja sticker.

Vrijdag 3 juni 2016 ontvingen wij de antwoorden van het college. Het college geeft aan dat het met de fractie van D66 van mening is dat het voor mensen makkelijker moet worden om duurzame keuzes te maken en daarom is het bereid om de (financiële) consequenties van de invoering van een Ja-Ja sticker in kaart te brengen. Momenteel wordt in de gemeente Amsterdam een voorstel voor de invoering van de Ja-Ja sticker uitgewerkt, met als doel om de Ja-Ja sticker vanaf 2017 in gebruik te nemen. Het college geeft aan de ontwikkelingen in Amsterdam af te wachten en zodra de Ja-Ja sticker daar is ingevoerd, wordt aan de raad een consequentieonderzoek en een voorstel om al dan niet een Ja-Ja sticker in te voeren, voorgelegd.

We kijken uit het naar consequentieonderzoek en het voorstel

De fractie van D66 is blij met de positieve grondhouding van het college. Wij vinden het bovendien een goede en zorgvuldige strategie om de ontwikkelingen in Amsterdam af te wachten en te leren van dit Amsterdamse traject. In de tussentijd zullen wij ons als D66 hard blijven maken voor een duurzaam Tilburg van de toekomst!