Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 juli 2016

Spreektekst D66 algemene beschouwingen Perspectiefnota 2017

Voorzitter,

Ik stond vanochtend op en keek vanaf mijn balkon naar buiten. Ik weet niet of u precies weet waar ik woon, maar mijn uitzicht is het voormalig Stadskantoor 3, een gebouw waar vorige week definitief de sloophamer is ingegaan. Nu nog een grauw en suf stukje van onze binnenstad.

Voorzitter, in Tilburg wordt hard gewerkt. En al zal de sloophamer mij vast nog een keer te vroeg uit mijn slaap wekken, voor mij staan de sloophamers en hijskranen symbool voor een stad die werkt aan de toekomst en vooruit gaat.

Voorzitter, ruim twee jaar geleden vormden D66, SP, CDA en Groen Links voor het eerst in deze samenstelling in Tilburg een coalitie, op een moment dat Tilburg voor grote uitdagingen stond. Tilburg moest vooruit! We stonden aan de vooravond van belangrijke uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van onze stad.

Belangrijke uitdagingen op het gebied van zorg, armoede en welzijn. Met nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente. Een kans om zorg en hulpverlening beter en dichterbij de bewoners te organiseren. En belangrijke uitdagingen voor de ontwikkeling van de stad, zoals de Binnenstad, de Spoorzone de Piushaven en Koningsoord in Berkel Enschot.

Voorzitter, en Tilburg komt vooruit. Tilburg boekt klinkende resultaten. Vanuit het land wordt naar Tilburg gekeken als voorbeeld voor vernieuwing in het sociaal domein en naar hoe met nieuw elan te kijken naar ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is een groot compliment aan het college.

Zo bouwt wethouder de Vries stevig aan de stad. Met wonen en recreëren in de Piushaven. Een ondernemend Veemarktkwartier en een Spoorzone waar zich afgelopen jaren meer dan 80, veelal startende, ondernemers zich vestigden. Er wordt in de Spoorzone gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En wat zou het mooi zijn als het mediacluster Onderwijs 2.0 alsnog een prominente plek in de Spoorzone krijgt.

Zo verbouwt wethouder de Ridder onze binnenstad waarbij niet langer ‘méér’, maar ‘beter en groener’ centraal staat, een voorbeeld in Nederland. En geeft Erik ruimte voor experiment om meer mensen aan het werk te krijgen.

En zo schept wethouder Kokke orde in de chaos van het Sportbedrijf en heeft hij gezorgd dat de nieuwe zorgtaken goed zijn overgenomen door de gemeente van het rijk.

Zo vergroent wethouder Jacobs de stad als nooit tevoren, zijn de geveltuintjes uitverkocht en maakt hij groen ook echt toegankelijk voor alle Tilburgers, zoals in het Stadsbos013.

En zo timmert wethouder Hendrickx aan de weg op het gebied van jeugdzorg, wat een ongelofelijke uitdaging was om deze zeer belangrijke taak goed over te nemen van het rijk en de provincie. En met succes, groot compliment daarvoor. Net als voor de nieuwe agenda voor het Onderwijs en Cultuur met meer ambitie en urgentie dan ooit een nieuwe breed gedragen koers.

En zo laat de burgemeester Tilburg fors dalen op het lijstje van onveilige steden. Het enige lijstje waarbij ik trots ben op een daling. Compliment.

Voorzitter, er wordt hard gewerkt. Maar Tilburg is nooit af. We zullen altijd moeten blijven werken aan de toekomst. Aan ons gedeelde verlangen Tilburg vooruit te brengen. Zorgen en uitdagingen zijn er ook, zorgen over de toenemende tweedeling en ongelijkheid in Nederland.

Terwijl er een verlangen is naar radicale kansengelijkheid. Niet de situatie van je ouders, maar je talent moet je toekomst bepalen. Daarom is D66 blij met de extra investeringen in het onderwijs en de extra impuls voor het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Dit is ook echt nodig.

Zorgen hebben we ook over toenemende polarisatie en discriminatie. Het debat verhardt, tegenstellingen worden groter. Mensen voelen niet altijd dat de democratie en de rechtsstaat er ook voor hen zijn. Hoe kijkt het college hiernaar? Hebben we hier voldoende zicht op in Tilburg?

Punt van aandacht voor D66 blijft ook: werk. De dalende trend is gebroken, de regio telt voor het eerst sinds jaren weer méér in plaats van minder banen. Maar er staan nog altijd te veel mensen aan de kant. Ook ons klimaat blijft aandacht vragen. In april van dit jaar sloten 171 landen in New York het klimaatakkoord, waaronder ook Nederland, om broeikasgassen met 40% te reduceren en de temperatuurstijging een halt toeroepen. Wat betekent dit akkoord voor Tilburg en onze ambities?

“We leven niet in een tijd van verandering, maar in een verandering van tijd.” Dit zijn woorden van hoogleraar Jan Rotman.  Je moet als gemeente dus durven experimenteren. D66 is er trots op dat de gemeente Tilburg dingen anders durft te doen. Denk aan zaken zoals de startersbeurs, de scholingslening, het alternatief voor beschut werken, de samenwerking met zorgverzekeraars op het gebied van aanvullende ziektekostenverzekering. En… zo kregen we vorige week dan eindelijk groen licht van de staatsecretaris voor een nieuwe manier van omgaan met mensen in de bijstand.

Maar denk ook aan Robin.

Kent u Robin? Robot Robin. Robin is nieuw en loopt rond op een kinderdagverblijf in Tilburg. Een robot die speelt met kinderen. En belangrijker nog: de robot is zo geprogrammeerd dat hij kinderen helpt een tweede taal te leren of helpt om taalachterstand weg te werken. Een proef van taalkundigen en robotici van verschillende universiteiten waaronder die van Tilburg. Waar een innovatie het onderwijs kan ondersteunen bij het weg werken van taalachterstand maar ook bij het inspelen op de toenemende internationalisering.

Voorzitter, we leven in een verandering van tijd. De drive om te veranderen en innoveren zal ook nodig zijn om nieuwe zorgtaken van de gemeente echt tot een succes te maken. De belangrijkste opgaven liggen wat dat betreft nog voor ons. Ziet het college deze kansen en hoe gaat het college de daadwerkelijke verandering in de zorg nastreven?

Voorzitter, niet alleen in de zorg en onderwijs zullen veranderingen zichtbaar worden. Tesla verwacht in 2020 de eerste zelfrijdende auto op de markt te kunnen brengen. Kinderen die nu geboren worden hoeven waarschijnlijk nooit meer een rijbewijs te halen en bestellen een auto op afroep. Wat betekenen dergelijke ontwikkelingen voor Tilburg? Voor de aanleg van wegen? Het bouwen van woningen? Nemen we dergelijke trends mee waar we nadenken over parkeeroplossingen in nieuw te ontwikkelen gebieden zoals de Spoorzone? En wat betekenen deze nieuwe vormen van mobiliteit, maar ook de verdere robotisering en 3d-printing voor onze arbeidsmarkt en Tilburg als logistieke hotspot?

Voorzitter, ik ben de politiek ingegaan om de stad beter te maken. Om ervoor te zorgen dat Tilburg een aantrekkelijke stad is om te wonen, werken en verblijven. Nu en in de toekomst. En ik weet zeker dat ik deze drive en ambitie met u alle 45 hier deel. Een stad en dorpen waar we verschillen vieren, maar waar de overeenkomsten het cement van onze samenleving vormen.

Voorzitter, twee jaar gelden begon deze coalitie en dit college, met grote uitdagingen. Tilburg gaat vooruit. En daar is D66 trots op. Het college toont aan dat de ruimtelijke ontwikkeling in de stad en de veranderingen in het sociaal domein bij haar in goede handen zijn.

Er komen weer meer in plaats van minder banen. In onze regio. Er wordt meer geïnvesteerd in onderwijs en kennis.

Bouwkranen tonen de nieuwe ambities en geven de stad elan en trots. Het huishoudboekje is op orde en de woonlasten blijven laag.

Af is de stad nog niet, we hebben nog genoeg uitdagingen. Waar er nog altijd kinderen opgroeien in armoede. Waar schone lucht geen vanzelfsprekendheid is. Waar polarisatie en uitsluiting toe lijken te nemen. En mensen zich in tijden van veranderingen zorgen maken over hun toekomst.

Maar ik ben ervan overtuigd dat wij in ons gedeelde verlangen om Tilburg vooruit te brengen deze en nieuwe uitdagingen aankunnen.  Zeker in Tilburg.

Voorzitter. Tilburg ligt op koers. En wel vooruit! Aan ons allen de keus om mee te gaan of om stil te blijven staan.

Peter van Gool

Fractievoorzitter D66 Tilburg