Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 juli 2017

College onderschrijft ambitie D66 Tilburg voor klimaatneutrale wijken

In reactie op vragen van D66 Tilburg om samen met inwoners te komen tot plannen voor klimaatneutrale wijken, geeft het college van burgemeester en wethouders aan de ambitie van D66 te onderschrijven. Om te komen tot klimaatneutrale wijken zal het college uiterlijk in 2020 een plan vaststellen, waarin wordt aangegeven op welke wijze deze doelstelling wordt ingevuld. Het college geeft in haar beantwoording aan dat dit plan zal worden opgesteld in samenwerking met de door inwoners opgezette energiecoöperaties, woningcorporaties en de diverse wijkorganisaties. Ook in het op te stellen plan zal er vervolgens worden ingegaan op de wijze waarop inwoners worden betrokken bij de energietransitie in hun wijk.

D66 Tilburg is blij met de antwoorden van het college. D66 raadscommissielid Julian Zieleman: “D66 is van mening dat een wijkgerichte aanpak een grote bijdrage kan leveren aan de bewustwording bij inwoners over de grote veranderingen die de energietransitie in hun leefomgeving teweeg gaat brengen.” Een ander belangrijk aspect van de energietransitie betreft in de ogen van D66 de wijze waarop inwoners betrokken worden bij de keuze van duurzame alternatieven voor de huidige aardgasinfrastructuur. “D66 is van mening dat middels een wijkgerichte aanpak kan worden voorzien in goed gelegitimeerde democratische besluitvorming met ruimte voor inbreng en alternatieven vanuit inwoners”. De komende jaren zal de D66 fractie controleren of de genoemde uitgangspunten door het college worden nageleefd.

De volledige beantwoording van de schriftelijke vragen is hier te lezen.