Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 september 2017

Evenementen koppelen aan I-Criterium

Afgelopen zomer heeft D66 Tilburg weer laten zien dat het afschaffen van het I-criterium nog steeds aandacht verdiend. Het I-criterium voorkomt dat buitenlandse bezoekers aan de Gemeente Tilburg cannabis kunnen kopen in de lokale Coffeeshop. Vreemd en niet gastvrij.

Vorig jaar hebben we al een eerste stap gemaakt door een aantal uitzondering te maken voor dit criterium. Door het indienen van een motie en brede steun binnen de raad kregen twee festivals een uitzondering. Roadburn en Woo Hah. De tussentijdse resultaten waren zeer goed. Het werd positief ontvangen door de bezoekers en er werd geen overlast ervaren. Ook was er duidelijk geen straat handel te zien.

Om aan te sluiten op deze resultaten en het I-Criterium nog verdere lost te laten, hebben wij met een aantal partijen wederom het initiatief genomen om hier nogmaals naar te kijken. Een gesprek met 013 en de Coffeeshops bracht aan het licht dat festivals/optredens , die in verhoudingsgewijs substantieel meer buitenlandse bezoekers trekken, extra aandacht vragen.  Vandaar de ingediende motie en de toezegging daarop van de Burgemeester om een volgende stap te maken.: I-Criterium koppelen aan evenementenbeleid.

Afgelopen weekend waren er 3 concerten van Ayreon en werd al een eerste aanzet gegeven richting evenementen die hiervoor in aamerking komen. En ook hier waren de reacties na afloop wederom weer positief.

Tilburg heeft diverse festivals en optredens waarmee men bezoekers aantrekt vanuit de hele wereld.  Dan blijft het vreemd dat er ook Gemeentes zijn in Brabant waar het I-criterium in zijn geheel niet wordt toegepast of door een tijdelijke opschorting steeds wordt uitgesteld zoals in Eindhoven. In deze Gemeentes kan iedereen, dus ook de buitenlandse bezoeker,  op elk moment cannabis kopen. In Tilburg kan dit dus niet. Het resultaat hiervan is dat deze mensen in Tilburg worden geweigerd bij de Coffeeshop en via de illegale straathandel alsnog hun spullen kopen. Een onwenselijke situatie gezien de gevaren die de straathandel met zich meebrengt. Nu de eerste uitzondering zijn gemaakt gaat het de goede richting op. En laat zien dat het wel kan.

Echter  het blijft nog steeds zo dat vele duizenden buitenlanders jaarlijks in de Coffeeshops in Tilburg  worden geweigerd. Ook bij typische Tilburgse evenementen als de Kermis. In die week werden in twee coffeshops al 400 buitenlanders geweigerd om daar hun cannabis te mogen kopen.  Dus D66 is benieuwd welke criteria worden ingezet bij het tijdelijk loslaten van het I-criterium in de evenementenprogrammering.

Wij blijven, als partij, streven naar het geheel loslaten van deze beperking. Voor ons is uniformiteit, (alle Brabantse Gemeentes hetzelfde beleid), gastvrijheid (iedereen is welkom) en veiligheid (wegblijven van de illegale straathandel in openbare ruimtes) de reden dat we blijvend aandacht vragen voor deze situatie. Mooi om het even te koppelen aan evenementenbeleid echter gaan voor het totaal loslaten van het criterium.
We zijn sterk afhankelijk van het landelijke beleid. Het komend reageerakkoord en mogelijkerwijs aanpassing van wetgeving spelen hierin een rol. Echter we hebben als Gemeente ook een verantwoordljkheid op lokaal niveau. Die nemen we!

Jan Stoop

D66 Raadslid Tilburg

Woordvoerder drugs