Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 oktober 2017

Leden D66 Midden-Brabant bezoeken commandocentrum

Gevaarlijke stoffen over het spoor, grote industrieterreinen, drukbezochte festivals, het bezoek van de koning aan Tilburg, terrorisme…, overal moet de zorg voor veiligheid voorop staan. Daarom heeft de dienst crisis -en rampenbestrijding van politie en brandweer Midden -en West-Brabant een gestructureerde plan van aanpak op de plank liggen.

20 September jl. verdiepte Erik Blommestijn, Tilburgs gemeenteraadslid van D66 en woordvoerder Veiligheid, zich samen met leden van D66 Midden-Brabant in de wijze waarop rampenbestrijding in onze regio wordt gecoördineerd. Politie en brandweer van Zeeland/West-en Midden-Brabant doen dat vanuit het commandocentrum aan de Ringbaan West in Tilburg. Beeldschermen, telefoons, projectieschermen en overlegtafels staan 24 uur per dag klaar om een crisissituatie of ramp, of een incident welke tot ramp kan uitgroeien, aan te pakken. Vers in het geheugen ligt de enorme brand in Moerdijk, in januari 2011, die ook vanuit dit commandocentrum werd bestreden.

Politie en brandweer aan de Ringbaan hebben op de vierde verdieping GRIP op de situatie, GRIP 1 t/m GRIP 4, wel te verstaan, waarbij GRIP 4 staat voor een noodsituatie waarbij ook vertegenwoordigende instanties en  overheden bij de crisisbestrijding de regie krijgen, náast en bóven de professionals ter plaatse. Afdelingen crisismanagement opereren in heel Nederland langs deze zelfde structuur. Wat opvalt is dat het protocol tegenwoordig ook onmiddellijk inspeelt op de verspreiding van berichten en foto’s omtrent een ramp die zich via social media voordoet: gebruik maken van binnenkomende berichten als dat zinvol is, maar meteen ook zelf de enig juiste informatie naar buiten brengen, tegen de stroom van eventuele indianenverhalen in.

Het politieke onderwerp van het bezoek was de uitvoerige aandacht voor het feit dat politiek en politie/brandweer -en dus de veiligheid in het algemeen- het meest gebaat zijn en blijven bij grote transparantie naar elkaar en naar de samenleving toe. De professionaliteit van de crisismanagers moet door beleidsmakers belangrijk worden gewogen, bijvoorbeeld bij keuzes in de in richting van de openbare ruimte. Een inventaris van de risico’s moet goed met elkaar gecommuniceerd blijven. En de inwoners van de regio moeten open geïnformeerd worden over het hoe en waarom van de besluiten van de crisismanagers, niet in de laatste plaats omdat daarmee een realistisch beeld wordt gecommuniceerd over de gevaren die in de open en soms ingewikkelde Nederlandse samenleving óok bestaan. Een belangrijk dossier voor volksvertegenwoordigers dus!

 

D66 dankt haar gastheren hartelijk: Peter Verschuur, districtschef district Hart van Brabant en Marcel Appeldoorn, programmamanager Crisisbeheersing, lid Korpsleiding Brandweer MWB.