Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 januari 2018

Duurzaamheid in de Noordstraat

Fractievoorzitter Peter van Gool en raadscommissielid Julian Zieleman hebben schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat zonnepanelen en -collectoren dienen te worden verwijderd van een pand aan de Noordstraat.

Geacht college,

Vrijdag 29 december ontvingen wij het ingezonden bericht ‘Verwijdering van energieproductie op Noordstraat 111’ en gisterenavond lazen wij hieromtrent een artikel op de website van het Brabants Dagblad.12 Beide berichten tonen een beeld van wet- en regelgeving die zich niet langer lijkt te verhouden tot de zo benodigde duurzaamheidsinitiatieven van vandaag de dag. D66 is van mening dat welstandseisen en duurzaamheid elkaar niet hoeven te belemmeren, indien gezond verstand prevaleert boven harde welstandseisen. Per individueel geval zou bekeken dienen te worden hoe met behoud van de kwaliteit van het beschermd stadsgezicht toch duurzame energie opgewekt kan worden. Het lijkt er sterk op dat inzake Noordstraat 111 het belang van duurzaamheid zwaarder zou kunnen wegen dan harde welstandseisen. Om die reden willen wij u de volgende vragen stellen:

Noordstraat 111

 1. Is het college het met D66 eens dat welstandseisen en duurzaamheid elkaar niet hoeven te

  belemmeren, indien gezond verstand prevaleert boven harde welstandseisen?

 2. Is het college alsnog van mening dat inzake Noordstraat 111 het belang van duurzaamheid

  zwaarder zou kunnen wegen dan harde welstandseisen?

 3. Ziet het college mogelijkheden om het vergunnen van de zonnepanelen en de

  zonnecollectoren op Noordstraat 111 alsnog mogelijk te maken?

 4. Waarom heeft het college in het voorliggende geval het advies van de omgevingscommissie gevolgd en harde welstandeisen laten prevaleren boven een belangrijk duurzaamheidsinitiatief?

5. Noordstraat 111 is een demonstratieproject van het Ministerie van Economische Zaken op het gebied van duurzame decentrale elektriciteitsproductie. Blokkeert de gemeente Tilburg door haar opstelling een vooruitstrevend project van de landelijke overheid?

Welstandseisen en duurzaamheid

6. Zijn er meer duurzaamheidsinitiatieven binnen de gebouwde omgeving negatief beoordeeld of afgewezen door de omgevingscommissie?

 1. Op welke wijze neemt de omgevingscommissie het belang van duurzaamheid mee bij haar beoordeling van de bebouwde omgeving?
 2. Klopt het dat initiatiefnemers van duurzame initiatieven geen mogelijkheden hebben om de genomen duurzaamheidsmaatregelen toe te lichten aan de omgevingscommissie?
 3. De gemeente Tilburg onderbouwt haar besluit inzake Noordstraat 111 op grond van welstandseisen en het bestemmingsplan binnenstad 2010. Is er binnen de welstandseisen en het bestemmingsplan binnenstad 2010 voldoende ruimte voor vooruitstrevende duurzaamheidsinitiatieven?