Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 maart 2018

D66 vraagt college naar nieuwe ontwikkelingen Koningshoeven

Terwijl aan de overkant van de Kempenbaan wooncentrum De Leijhoeve en hotel Van der Valk zijn gebouwd en straks prachtig ingebed zijn in de omgeving van het Leijpark en natuurgebied Moerenburg dagelijks door vele Tilburgers gebruikt wordt, manifesteert Koningshoeven zich steeds meer als onvoltooid gebied.

Een gebied met een rijke historie en talrijke kansen om het unieke karakter ervan de komende jaren te versterken.

Een aantal ontwikkelingen dat in de nabijheid van Koningshoeven samenkomt, biedt kansen voor een integrale aanpak bij het duurzaam versterken van ook dit uniek stukje Tilburg:

  • De A58 wordt binnen enkele jaren verbreed. De hoognodige verbreding van deze weg leidt, zonder maatregelen, tot meer geluidsoverlast in deze wijk dan nu al het geval is.
  • Het huidige – en afgelopen jaren sterk toenemende – sluipverkeer door Koningshoeven veroorzaakt gevaarlijke verkeerssituaties, geluidsoverlast en overlast van fijnstof. Dit is inmiddels door onderzoek bevestigd en vraagt voor de lange termijn duurzame oplossingen.
  • Verschillende zieltogende bedrijfsterreinen aan Koningshoeven, vragen om herziening van bestemming. Eventueel vrijkomende terreinen bieden deze omgeving de kans te transformeren tot een aangenaam gebied met een onderscheidend karakter.
  • Koningshoeven kenmerkt zich door een sterke sociale cohesie van bewoners. Bewoners die zich bijzonder betrokken voelen bij – de inrichting van – hun woonomgeving.

 

Wij hebben derhalve de volgende vragen:

  • Nu Moerenburg grotendeels is voltooid evenals De Leijhoeve en het Hotel, hebt u plannen voor de ontwikkelingen binnen gebied Koningshoeven?
  • Mocht u daartoe op dit moment nog geen concrete plannen hebben, bent u bereid om een proces te starten voor de ontwikkeling van Koningshoeven? En zo ja, ziet u kansen daartoe nog voordat gestart wordt met verbreding van de A58?
  • Bent u bereid met de bewoners van Koningshoeven in gesprek te gaan over hun ideeën voor hun woonomgeving? En ziet u kansen hen te betrekken vanaf het allereerste begin van planvorming in dit gebied?

 

Namens de fractie van D66 Tilburg

Mieke Heuvelmans-Van Leuven