Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 maart 2018

Update over de informatie

Beste leden van D66,

Graag informeren we u over de stappen die we na de verkiezingen van 21 maart hebben gezet.

Om te beginnen is het goed te constateren dat we bij de afgelopen verkiezingen ons aantal stemmers op peil hebben gehouden. We hebben de recorduitslag van 2014 weten te evenaren. D66 heeft dat in de meeste (middel)grote steden niet voor elkaar gekregen. We zijn trots dat we weer met maar liefst 9 zetels vertegenwoordigd zijn in de Tilburgse gemeenteraad.

Op verzoek van de Lijst Smolders Tilburg (LST) heeft Philip Eijlander als informateur gesprekken gevoerd met alle in de raad vertegenwoordigde partijen. Met D66, GroenLinks en CDA is nog een tweede gesprek gevoerd met het oog op een mogelijke coalitie tussen de LST en deze partijen. Wij hebben na uitvoerig beraad in de fractie besloten om niet deel te nemen aan een coalitie met de LST. Graag informeren we u over onze overwegingen.

Een groot deel van de stad heeft D66 de afgelopen verkiezingen gesteund. Deze mensen hebben op ons gestemd in de wetenschap dat wij als D66 een coalitie met de LST uitsluiten. Dat wat er in het verkiezingsprogramma van LST staat, staat mijlenver af van van onze ambities en idealen. Zowel op inhoud als mensbeeld.

De afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld plannen gemaakt en uitgevoerd op een aantal voor ons wezenlijke thema’s en bij een deel van die plannen heeft de LST tegen gestemd. Op thema’s waar wij ons in de kern hard voor hebben gemaakt.

De LST zegt nu met ons in gesprek te willen gaan omdat ze op de inhoud geen blokkade zien. Die houding maakt ons extra wantrouwend. Gegeven de ervaring van de afgelopen jaren betekent dit blijkbaar dat de inhoud niet leidend is. Dat maakt ons niet gerust op een samenwerking in de toekomst.

Wij hebben de informateur geadviseerd ook andere combinaties te onderzoeken.

Daarmee loopt D66 het risico om in de oppositie terecht te komen. Dit risico nemen we bewust. Indien op een later moment een kans ontstaat om toch een coalitie met D66 tot stand te brengen zullen we die zeker gaan onderzoeken.

Met vriendelijke groet,
Namens de hele fractie,

Berend de Vries , Beppie Smit en Marcelle Hendrickx