Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 april 2018

Inbreng D66 tijdens raadsdebat over mislukte informatieronde

Hieronder lees je de inbreng van D66  tijdens het debat over de mislukte informatieronde om te komen tot een nieuwe coalitie in Tilburg. Deze tekst is uitgesproken door fractievoorzitter Beppie Smit tijdens de raad van 16 april 2018.

De verkiezingen achter de rug, een nieuwe raad geïnstalleerd. Vanavond spreken we met elkaar over het rapport van de informateur en kunnen we hopelijk met elkaar de vraag beantwoorden: hoe nu verder?
Ik durf te stellen dat onze democratie ons allemaal, zoals we hier zitten, veel waard is. Daarom zitten we hier.

Bij die democratie is het vormen van een meerderheid belangrijk. En om die meerderheid te vormen heb je partijen nodig die dezelfde kant op willen met de stad. Die dicht bij elkaar (willen gaan) staan.
Die daarmee een stevige basis kunnen vormen voor het dagelijks bestuur van de stad. Die kun je niet afdwingen, zeker niet vanwege de aantal zetels na een verkiezingsuitkomst.

D66 heeft vóór de verkiezingen al laten weten dat wij de combinatie van LST en D66 niet zien zitten. Deze twee partijen, de LST en D66, verschillen behoorlijk op inhoudelijke visie en werkwijze. Kijk alleen maar eens naar de twee verkiezingsprogramma’s. Ook de ervaring van de laatste vier jaar laat dat zien. Bestuurlijk samenwerken tussen die twee partijen in een coalitie is niet logisch en naar de mening van D66 niet wenselijk. Levert geen stabiel bestuur op. En dat is niet in het belang van de partijen, van gemeente Tilburg en de Tilburgers.

Toen bleek dat de LST de grootste partij was geworden bij de verkiezingen, brak een belangrijk moment aan voor D66. Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag zijn we met de informateur in gesprek gegaan. Al snel bleek dat er binnen onze partij geen draagvlak was voor een verdere verkenning van een mogelijke samenwerking.

Het leek ons belangrijk om over dit punt zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. En het geven van ruimte aan de LST om met andere partijen door te kunnen onderhandelen.
Dit hebben wij de heer Eijlander verteld en daarmee accepteerden wij onze rol als oppositiepartij, indien LST erin zou slagen een meerderheid te vormen zonder onze 9 zetels.

Voorzitter, ik herhaal: 9 zetels.

Zonder de zetels van D66 zijn er namelijk nog steeds 36 zetels over. 36 zetels om de voor een meerderheid benodigde 23 zetels te vormen. Uit de brief van de informateur is nu gebleken, dat dat niet is gelukt. Er zijn van die 36 zetels niet voldoende partijen die samen met de LST in een coalitie willen of kunnen vormen.
D66 begrijpt dat dat frustratie, boosheid en teleurstelling bij de LST oplevert.

In een normale procedure betekent dat, zoals de inmiddels oud informateur het gezegd heeft:” De tweede partij is nu aan zet”. Mocht een meerderheid van de raad daar achter staan, dan is D66 bereid om te proberen een coalitie te vormen die op een meerderheid kan rekenen. Maar daar vragen wij de raad graag hun mening over.

Onze inzet daarbij zal zijn: een stabiele coalitie; een betrouwbaar, open en eerlijk stadsbestuur; geen dichtgetimmerd akkoord, zodat er ruimte blijft voor inbreng van alle partijen. Van de kleinste tot de grootste. Van Groep Oerlemans tot de LST.

Want er is een meerderheid nodig om te besturen, maar er is een meerderheid én een sterke oppositie nodig voor een goed functionerende democratie.