Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 april 2018

Update over de formatie (deel 3)

Beste leden van D66, geïnteresseerden,

Graag informeren we u over het verloop van de vorming van een nieuw stadsbestuur.

Tijdens een extra raadsvergadering op maandag 16 april is gesproken over het eindrapport van informateur Philip Eijlander. De heer EIjlander was door de LST, de grootste partij (10 zetels) na de verkiezingen, gevraagd om te onderzoeken of er een coalitie te vormen was met de LST. Op basis van de door hem gevoerde gesprekken heeft de LST geconcludeerd dat dit niet het geval is. In deze vergadering heeft D66 als tweede partij (9 zetels) de opdracht gekregen om te verkennen of het lukt een coalitie te vormen.

D66 heeft de heer Hans Dieteren gevraagd om als informateur een verkenning te doen naar een werkbare en stabiele meerderheid in de raad.

De afgelopen twee weken hebben gesprekken met partijen uit de raad plaatsgevonden. Vandaag heeft de informateur de gemeenteraad geïnformeerd dat hij adviseert om een coalitie van D66, GroenLinks, VVD en CDA te vormen. Ook adviseert hij een deels open formatieproces waarbij andere partijen uit de raad ook een bijdrage kunnen leveren aan het te sluiten coalitieakkoord.

De fractie van D66 heeft positief gereageerd op dit advies. De verwachting is dat in de raadsvergadering van 14 mei een formatieopdracht kan worden vastgesteld.

Wij zullen de uiteindelijke weging of we toetreden tot voornoemde coalitie laten afhangen van de vraag of wij belangrijke onderdelen van ons verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren en de vraag of we de overtuiging hebben dat er een stabiele politieke samenwerking tussen de coalitiepartijen gaat ontstaan. Onze inzet zal ook zijn om zoveel mogelijk recht te doen aan de input van andere partijen in de gemeenteraad.

In de bijlage treft u de brief van de informateur.

Met vriendelijke groet,

Berend de Vries
lijsttrekker

Beppie Smit
fractievoorzitter