Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 mei 2018

D66 vraagt college naar herinrichting Fraterstraat

Geacht college,

Dinsdag 8 mei ontving de gemeenteraad de ingezonden brief ‘Uitblijven herinrichting Fraterstraat’. In de betreffende brief geeft de schrijver aan op meerdere manieren hinder te ondervinden van het uitblijven van de herinrichting van de Fraterstraat. Tevens komt de schrijver met vier concrete oplossingen om de hinder weg te nemen:

  • De strook met zwart zand tussen het bestrate gedeelte van de Fraterstraat en het trottoir langs de huizen aan de oostzijde te laten bestraten en in te richten als parkeerplaatsen voor vergunninghouders.
  • Het deel Fraterstraat van de Lange Nieuwstraat tot aan de huidige blokkade eenrichtingsverkeer van noord naar zuid te laten zijn en de blokkade te verwijderen.
  • Aan de westzijde van de Fraterstraat voor het deel waar parkeerplaatsen zijn (of zullen komen) een fietspad in twee richtingen aan te laten leggen.
  • Het ontbrekende deel trottoir tussen het huidige trottoir en de inrit naar Zorgcentrum Zwijsen aan te laten leggen.

Gezien bovenstaande willen wij u de volgende vragen stellen:

  1. Herkent het college de geschetste hinder?
  2. Hoe kijkt het college aan tegen de gesuggereerde oplossingen?
  3. Is het college bereid om op korte termijn met de briefschrijver in overleg te treden over degesuggereerde oplossingen?
  4. Is het college bereid om de geschetste hinder voortvarend aan te pakken?

Met vriendelijke groet,
Julian Zieleman
Fractie D66 Tilburg