Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juni 2018

D66 vraagt college naar noodkreet Sterk Huis

Geacht college, 

In de afgelopen maanden is de Gemeenteraad op de hoogte gesteld van het financieel risico en de mogelijke tekorten op het domein van jeugdhulp. Eerder heeft het college aangegeven dat het totaalbeeld nog niet helemaal duidelijk is, maar dat er gewerkt wordt aan een beter beeld. 

Echter bereikt ons nu een signaal van Sterk Huis, dat acuut problemen ondervindt door het tekort. In een artikel in het BD (2 juni 2018) waarin wordt gekopt: ‘’Sterk Huis: water aan de lippen’’, staat een noodkreet van de cliëntenraad, waarin wordt aangegeven dat de organisatie is gestopt met hulp en behandeling bieden aan kinderen, als daarvoor nog geen beschikking is van de gemeente. Naast bezuinigingen geeft de organisatie aan last te hebben van de bureaucratie rondom verantwoording. 

D66 Tilburg is van mening dat innoveren in het bloed zit en hard nodig is. Nu wordt aangegeven dat er een groot risico is dat de broodnodige vernieuwing binnen Sterk Huis in het gedrang komt door deze tekorten. 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

  1. Zijn deze klachten al bekend bij de gemeente, en zo ja welke stappen zijn al ondernomen? 
  2. Klopt de opmerking over het feit dat Sterk Huis geen zorg meer aanbiedt voor nieuwe klanten?
  3. Is het college bereid om mee te denken met Sterk Huis om de bureaucratie en werkdruk aan te pakken, zodat de druk op jeugdzorginstellingen verlicht kan worden?
  4. Deelt het college de visie dat innovatie en vernieuwing binnen Sterk Huis niet in het gedrang mag komen door mogelijke tekorten?

In afwachting van uw reactie, 

namens de fractie van D66 Tilburg,
Yaşar Sazak