Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 juni 2018

D66 vraagt college naar staatloosheid in Tilburg

Geacht college,

Het fenomeen ‘staatloosheid’ is relatief onbekend. Toch zijn er in Nederland zo’n 4000 mensen geregistreerd als staatloos in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat is slechts een klein deel van de 80.000 personen van wie de nationaliteit onbekend is.

Personen met een onbekende nationaliteit – en staatlozen in het bijzonder – ervaren veel praktische belemmeringen waardoor zij door de maatschappij worden buitengesloten en hebben niet dezelfde rechten als mensen met een vastgestelde nationaliteit. Zo ondervinden zij problemen met onder andere: het volgen van onderwijs, toegang krijgen tot de zorg, het krijgen van werk, het kopen van een huis, het halen van een rijbewijs, of het in het huwelijk treden. Rechten die wij voor mensen, kinderen in het bijzonder, vaak vanzelfsprekend vinden.

De landelijke wetgeving schiet momenteel tekort in het bieden van oplossingen, hoewel er momenteel in Den Haag gewerkt wordt aan een vaststellingsprocedure. D66 Tilburg vindt dat Tilburg een inclusieve stad moet zijn en dat Tilburg als stad van de social innovation een voortrekkersrol zou moeten spelen in het verbeteren van de vaststellingsprocedure van staatloosheid en het verbeteren van de leefomstandigheden van staatlozen in onze gemeente.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het aantal staatlozen, en in het bijzonder het aantal staatloze kinderen, in de gemeente Tilburg? Hoeveel mensen (en hoeveel kinderen) zijn er geregistreerd met ‘onbekende nationaliteit?
  2. Is het college bereid zich door experts, bijvoorbeeld de in Tilburg gevestigde ‘Institute on Statelessness and Inclusion’, te laten informeren over de mogelijkheden om de omstandigheden voor staatloze en kinderen met een onbekende nationaliteit binnen de gemeente Tilburg te verbeteren?
  3. Is het college bereid om actief op zoek te gaan naar kinderen in Tilburg, die geboren/getogen zijn in Nederland, maar een onbekende nationaliteit hebben en wellicht staatloos zijn, om hen te informeren over optieregelingen die Nederland specifiek voor staatloze kinderen kent?

In afwachting van uw reactie,

namens de fractie van D66 Tilburg,
Bas Verberk & Erik Blommestijn