Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 juni 2018

Wijzigingen in D66-fractie door installatie wethouders

In de raadsvergadering van vanavond, maandag 18 juni 2018, zijn de nieuwe wethouders van de coalitie bestaande uit D66, GroenLinks, CDA en VVD geïnstalleerd. Namens D66 zijn Berend de Vries en Marcelle Hendrickx benoemd als wethouder.

 

 

Portefeuilleverdeling wethouders

 • Berend de Vries:
  1e loco-burgemeester
  Economie (incl. internationale acquisitie)
  Circulaire economie (incl. afval)
  Ruimtelijke ordening (strategisch ruimtelijk beleid)
  Energietransitie (excl. gebouwde omgeving)
  Citymarketing
  BrabantStad
  Projecten: Spoorzone, Piushaven en Stappegoor
 • Marcelle Hendrickx:
  Onderwijs (incl. natuur en milieu-educatie)
  Jeugd en jeugdzorg
  Cultuur
  P&O
  Wijkaanpak, coördinatie wijkgericht werken, burgerparticipatie

Nieuwe raadsleden
Met het vertrek van Berend en Marcelle als raadslid voor D66 kwamen er twee plekken vrij in de fractie. Daarom zijn vanavond tijdens de raadsvergadering eveneens twee nieuwe raadsleden beëdigd. Dit zijn Erik Blommestijn en Jan van Esch. Daarmee is de fractie van negen weer compleet.

Portefeuilleverdeling fractie
Ben je benieuwd naar de portefeuilleverdeling van onze raadsleden? Vanaf heden staat deze ook online.

Wij wensen de nieuwe wethouders en raadsleden veel succes en vooral plezier in hun werkzaamheden voor de stad!