Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 juli 2018

D66 vraagt college naar De Groene Kamer

Geacht college,

Kort voor de lokale verkiezingen in maart, las D66 in het Brabants Dagblad dat het project ‘De Groene Kamer’, na 18 jaar “in de ijskast” is gezet. De gemeente zou na jaren van onderhandelingen, nieuwe desastreuse eisen hebben gesteld aan de initiatiefnemer. 

D66 heeft zich enorm verbaasd over dit nieuws, niet in de laatste plaats omdat de wethouder, in april 2017, het startschot gaf van de werkzaamheden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Ook hij sprak toen uit dat het hier om een wenselijke ontwikkeling gaat: “het zou een mooie verrijking van Stadsbos013 zijn en er was lang aan een mooi plan gewerkt”.

Sinds enkele weken kent Tilburg een nieuw college. D66 hoopt dat dit kansen biedt voor een snelle en constructieve doorstart voor De Groene Kamer.

Want wij verwachten, vanzelfsprekend, dat ons college een positieve grondhouding aanneemt ten aanzien van initiatieven, met name wanneer deze van publieke en/of maatschappelijke waarde zijn. (In dit geval voegt het project ten minste duurzame, ecologische en educatieve waarden toe aan Tilburg). En dat het college zich toont als een betrouwbare en constructieve partner.

Daarom stelt D66 de volgende vragen: 

  • Bent u het met ons eens dat de gemeente Tilburg een grote inspanningsverplichting heeft om op korte termijn aan het initiatief De Groene Kamer medewerking te verlenen?
  • Kunt u ons informeren waarover op dit moment nog gesproken wordt en op welke termijn u de raad een voorstel voor kan leggen om het bestemmingsplan aan te passen?

In afwachting van uw reactie,

Namens de fractie van D66 Tilburg,
Stefanie Vatta