Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 juli 2018

D66 vraagt college naar de positie van sekswerkers in Tilburg

‘Vrijwel alle sekswerkers maken geweld, intimidatie en pesterijen mee’ 

Geacht college,

In het artikel van de NOS van 5 juli 2018, wordt recent onderzoek van belangenvereniging Proud en Soa Aids Nederland aangehaald. Hieruit blijkt dat ‘vrijwel alle sekswerkers te maken krijgen met geweld, intimidatie en pesterijen’. In juni schreven deze organisaties dat de positie van sekswerkers verslechtert, het risico op geweld toeneemt en de toegang tot zorg afneemt.

D66 vindt het belangrijk dat onze inwoners beschermd worden tegen onrecht en geweld. Daarom stellen wij de volgende vragen: 

  1. Hoeveel sekswerkers zijn er werkzaam in Tilburg? 
  2. Welk beleid voert het college om ervoor te zorgen dat de positie van sekswerkers verbetert, het risico van geweld afneemt en de toegang tot zorg toeneemt?
  3. Vindt het college dat ze voldoende doet om geweld, intimidatie en pesterijen tegen deze doelgroep tegen te gaan. Waarom wel /niet?

In afwachting van uw reactie,

Namens de fractie van D66 Tilburg,
Stefanie Vatta