Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 augustus 2018

D66 en GroenLinks vragen college naar zonnepanelen op Tilburgse scholen

Geacht college,

13 juni 2018 is bij de behandeling van de ‘wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018’ een motie ingediend over het initiatief de ‘Stichting Schooldakrevolutie’. De stichting streeft ernaar om in 2020 de helft van alle geschikte scholen in Nederland te voorzien van zonnepanelen, zodat energiekosten kunnen worden uitgespaard en het geld naar lesprogramma’s en verduurzaming van schoolgebouwen kan gaan. De motie roept de regering onder andere op het initiatief onder de aandacht te brengen bij scholen en gemeentes.

In het coalitieakkoord van de gemeente Tilburg staan ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie in het bijzonder. Onder andere de volgende passage over de geschiktheid van daken voor zonne-energie is in het coalitieakkoord te vinden: “Opwekken van duurzame energie, binnen en buiten de gebouwde omgeving. Daarbij geldt voor ons ‘liever zon op het dak dan zon in de wei’, want we koesteren onze leefomgeving. Dat onze daken daarop constructiefvoorbereid moeten zijn, is essentieel.”

D66 en GroenLinks zien voor scholen een kansrijke rol weggelegd in het creëren van bewustwording over de energietransitie. Niet in de laatste plaats vanwege het belang van een goed schoolklimaat voor leerlingen en leerkrachten. Gezien bovenstaande willen wij u de volgende vragen stellen:

  1. Bent u op de hoogte van de in de Tweede Kamer aangenomen motie?
  2. Bent u al door het ministerie benaderd over het initiatief de ‘Stichting Schooldakrevolutie’?
  3. Bent u op de hoogte of de scholen in Tilburg zijn geïnformeerd?
  4. Wat is de stand van zaken in Tilburg ten aanzien van de hoeveelheid zonnepanelen op schoolgebouwen?
  5. Wat is het beleid van de gemeente Tilburg ten aanzien van het verduurzamen van scholen? a. Stelt de gemeente bij de verbouwing/ renovatie van een schoolgebouw extra financiële middelen ter beschikking voor duurzaamheidsmaatregelen?
    Stimuleert de gemeente duurzaamheidslessen (bijvoorbeeld over de energietransitie) op scholen? Zo ja, op welke manier?
  1. Stelt de gemeente bij de verbouwing/ renovatie van schoolgebouwen eisen aan de constructie van het gebouw, zodat deze geschikt is voor zowel zonnepanelen als groen?
  2. In hoeverre ziet het college een rol voor de gemeente Tilburg weggelegd bij het stimuleren van scholen bij het verduurzamen van hun schoolgebouw, bijvoorbeeld middels de ‘Stichting Schooldakrevolutie’?

Met vriendelijke groet,

Julian Zieleman, fractie D66 Tilburg
Evelien Kostermans, GroenLinks