Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 augustus 2018

D66 vraagt college naar huisvesting internationale studenten

Geacht college,

Tijdens de introductieweken en met de start van het nieuwe collegejaar komen veel (internationale) studenten naar onze stad om hier te studeren en grotendeels ook te vestigen. Over het algemeen vinden studenten in Tilburg snel geschikte woonruimte door het veelvuldige aanbod dat we in de stad hebben, van zowel kamers in studentenhuizen als ook zelfstandige woonruimtes in complexen zoals TalentSquare waar veel internationale studenten wonen.

Dit jaar zien GroenLinks, D66 en CDA echter een zorgelijke ontwikkeling wanneer het om de huisvesting van internationale studenten gaat. Door groei van deze groep studenten en de discriminatie die zij soms ervaren bij het zoeken van kamers in studentenhuizen (artikel AD) slapen grote groepen internationals in hotels en hostels. Immers, er is geen thuisfront om op terug te kunnen vallen.

GroenLinks, D66 en CDA zijn van mening dat op de lange termijn geïnvesteerd moet worden in voldoende studentenhuisvesting voor internationals. Op de korte termijn hopen we dat de ontstane situatie snel opgelost kan worden.

Technische vragen:

  1.  Kan het college inzicht geven in de aantallen internationals die in Tilburg komen studeren en dus ook naar woonruimte zoeken over de jaren 2016, 2017, 2018?
  2. Hoeveel woonruimtes heeft Tilburg voor voornamelijk internationale studenten (complexen zoals TalentSquare, CobbenCampus, Verbernelaan).

Politieke vragen

  1. Hoe kijkt het college tegen de huidige ontwikkelingen aan waarbij internationale studenten noodgedwongen moeten verblijven in hotels en hostels?
  2. Is het college in gesprek met de hoger onderwijsinstellingen over dit probleem? Kan het college inzicht geven in hoe deze situatie de komende weken wordt opgelost en welke maatregelen daarvoor nog worden ingezet?
  3. Hoe kijkt het college tegen de ontwikkeling dat in Tilburgse studentenhuizen internationale studenten worden geweerd ten faveure van Nederlandse studenten (Dutch only)? Ziet het college mogelijkheden deze zorgelijke ontwikkeling bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld de hoger onderwijsinstellingen en de studentenraad?
  4. Is het college van mening dat er een tekort lijkt te ontstaan in het aanbod voor huisvesting voor internationale studentenhuisvesting voor de komende jaren wanneer de groep internationals blijft groeien? Welke mogelijkheden bekijkt het college om de woningvoorraad op termijn te vergroten?
  5. Sinds kort kent Tilburg een International Center Tilburg (Willem II straat). Ziet het college mogelijkheden om dit initiatief mede te faciliteren om zodoende internationale studenten beter te begeleiden bij hun start in Tilburg?

GroenLinks     Dwayne Heuvelmans
D66                  Jan van Esch
CDA                 Ton Gimbrere