Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 september 2018

Vacature burgerraadslid D66-fractie

Voor de fractie zoeken wij verbreding en ondersteuning in de vorm van een enthousiast burgerraadslid (voorheen: raadscommissielid).  Meer informatie over wie we zoeken vind je in onderstaande vacaturetekst.

Wie kan zich kandideren?
Leden van D66, woonachtig in de gemeente Tilburg, mogen zich kandideren. Kandideren kan tot uiterlijk zondag 23 september 23.59 uur.

Algemeen profiel

 • Teamspeler
 • Toegewijd
 • Initiatiefrijk
 • Leergierig
 • Zorgvuldig
 • Betrouwbaar

Competenties

 • Politieke sensitiviteit: het doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren en beschikken over verbindend vermogen.
 • Analytisch vermogen: het vermogen een probleem te analyseren en te plaatsen in een breder perspectief.
 • Oordeelsvorming: het vermogen een oordeel te vormen op basis van van de geraadpleegde informatie, dit oordeel te staven met argumenten en overtuigend mondeling over te brengen in het politieke debat.
 • Netwerkgericht: het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen de politiek als binnen de stad en de dorpen, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om politieke doelen te realiseren.
 • Betrokkenheid: je verbonden voelen met de ontwikkelingen binnen de gemeente en de intrinsieke motivatie voelen om samen met inwoners verder te bouwen aan Tilburg.

Van een burgerraadslid wordt het volgende verwacht:

 • Woordvoeringen namens de fractie van D66 in de informatiefase en de debatfase van het besluitvormingsproces. (Sinds de gemeenteraadsverkiezingen werkt de gemeenteraad met een nieuw vergaderstelsel.
 • Actieve deelname aan de fractievergaderingen en overige fractieactiviteiten, zoals teamdagen, campagneactiviteiten en regionale (D66) bijeenkomsten.
 • Proactief handelen om, gebruikmakend van verschillende raadsinstrumenten, je kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol te vervullen.
 • Het lezen van (raads)stukken en het vergaren van informatie op het gebied van door aan jou toegedeelde woordvoerderschappen.
 • Representatieve aanwezigheid bij activiteiten waar de D66 fractie wordt uitgenodigd.
 • Het ondersteunen van de fractiebelangen in woord en gedrag.

De tijdsbesteding is minimaal 10 uur in de week. De intensiteit kan per week behoorlijk verschillen. De vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats op maandag en de fractievergaderingen op dinsdagavond. Een keer per half jaar vindt er een fractieweekend of -dag plaats.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Leuk en (politiek) gedreven team.
 • Plek om unieke (politieke) ervaring op te doen.
 • tegemoetkoming in onkosten vanuit de fractie (naast de burgerraadsledenvergoeding zoals vastgesteld in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden).

Een burgerraadslid zien wij als een middel ter verbreding en ondersteuning van de huidige fractie, maar ook als leer-/werkplek voor diegenen die mogelijk politieke ambities hebben naar de toekomst toe. Aan het burgerraadslidmaatschap kunnen echter geen rechten worden ontleend waar het gaat om het raadslidmaatschap of plaats op de kandidatenlijst bij de volgende verkiezingen. Daarvoor zijn de geldende wettelijke en interne procedures van toepassing.

Solliciteren?

Wil je solliciteren, dan ontvangen we graag uiterlijk zondag 23 september 23.59 uur de volgende documenten van je:

 • Een brief met daarin je motivatie, affiniteit met de politiek, Tilburg en het D66-gedachtegoed
 • Een actueel cv

Na kandidaatstelling vindt er een selectie plaats op basis van de ontvangen brieven en cv’s. Hierna zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek met Beppie Smit (fractievoorzitter) en Julian Zieleman (vice-fractievoorzitter). De selectiecommissie doet vervolgens een voordracht aan de fractie. De fractie beslist (in meerderheid van stemmen) over de benoeming van het burgerraadslid.

Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze, kan je contact opnemen met Julian Zieleman (julianzieleman@raadtilburg.nl / 06-29142255). Graag de sollicitatie mailen naar beppiesmit@raadtilburg.nl en julianzieleman@raadtilburg.nl