Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 februari 2019

Tilburg laat I-criterium los

Vorige week is door de Burgemeester besloten het I-Criterium niet langer te handhaven bij coffeeshops. Het I-criterium zorgde er voor dat buitenlandse coffeeshopbezoekers (niet-ingezetenen, van daar de I) niet meer welkom waren bij de Tilburgse coffeeshops. De reden van invoeren was 2012 om overlast te verminderen of te voorkomen. Het staat elke gemeente vrij dit criterium wel of niet toe te passen. Tilburg koos hier destijds wel voor.

D66 Tilburg heeft zich altijd verzet tegen deze regeling. Diverse keren is er aandacht voor gevraagd de regeling in Tilburg in te trekken. Uit gesprekken met coffeeshophouders, bezoekers, personen die werden geweigerd en mensen in de omgeving bleek dat juist het invoeren van dit criterium de straathandel stimuleert.

Ook had dit alles een negatief effect op onze gastvrijheid van de stad. Bezoekers van grote internationale festivals of optredens in de stad werden geweigerd bij de coffeeshop en werden zo indirect naar de straathandel gedreven. Vandaar dat wij twee jaar geleden met het initiatief zijn gekomen om in ieder geval alvast deze bezoekers tegemoet te komen en zij met hun ticket wel welkom waren bij de coffeeshops om hun wiet te kopen. Het toelaten van deze bezoekers bij de coffeeshops werd destijds als zeer positief ervaren. Na evaluatie hebben we dan ook aangestuurd op een verder versoepeling. Er is toen voor een tussenoplossing gekozen. Verder een koppeling maken met het evenementen beleid zou de oplossing kunnen zijn. Maar niet onze D66-oplossing. Voor ons was het totaal loslaten de enige oplossing.

De huidige burgemeester gaf tijdens zijn eerste maanden als burgemeester al aan een pilot te starten op het niet langer actief handhaven van het I-criterium. Deze pilot was van 1 maart 2018 tot 1 oktober 2018.

Een extern bureau heeft onderzoek gedaan en de resultaten zijn zo goed dat het loslaten van het I-criterium een verantwoorde keuze is. De burgemeester gaf destijds al aan dat bij een positieve evaluatie van de pilot hij zal besluiten om niet langer te handhaven. Dit is vorige week officieel bekend gemaakt. Fijn dat de burgemeester duidelijk zijn woord heeft gehouden. Voor D66 Tilburg is het een terechte stap naar een nog meer transparant, eerlijk en verantwoord wietbeleid in onze gemeente.

Nu nog de achterdeur regelen bij de coffeeshops. Op dit gebied hebben wij ook al lokale en landelijke initiatieven genomen. Een landelijk experiment vanuit de regering zal over een paar maanden starten om ook dit op te lossen. Wij houden jullie op de hoogte van deze ontwikkeling.

 

Jan Stoop
Woordvoerder drugsbeleid D66 Tilburg