Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

D66 vraagt het college naar SOA-spreekuur GGD

Betreffende de onaangekondigde overdracht van het SOAspreekuur vanuit GGD Hart van Brabant naar de huisartsen

Geacht college,

De VVD kreeg op 28 mei jl. antwoord op schriftelijke vragen die zij heeft gesteld n.a.v. een krantenartikel waarin stond dat de GGD Hart van Brabant was gestopt met het SOA-spreekuur vanwege een personeelstekort. In de beantwoording op vraag 1 geeft u aan dat de GGD per
13 mei jl. de spreekuren heeft hervat en daarbij een unieke samenwerking is aangegaan met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wij worden vanuit verschillende kanten geconfronteerd met de volgende signalen als het gaat
om een PREP-consult:

 • Inwoners in risicogroepen kunnen nog steeds geen of zeer lastig een afspraak maken
  bij de GGD-HvB voor een PREP-consult;
 • Het lijkt erop alsof de samenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis nog niet in staat
  is om de PREP-consulten over te nemen dan wel in te voeren.

Bovenstaande noopt tot het stellen van de volgende vragen:

 1. Herkent het college de omschreven situatie en hoe kijkt zij naar deze situatie?
 2. Wat is momenteel de gemiddelde doorlooptijd van een afspraak voor een PREPconsult/SOA-spreekuur bij de GGD-HvB?
 3. Waardoor komt het dat inwoners nog steeds niet tot nauwelijks terecht kunnen bij de GGD-HvB voor een PREP-consult/SOA-spreekuur?
 4. Welke mogelijkheden ziet het college om ervoor te zorgen dat onze inwoners op redelijke termijn gebruik kunnen maken van een PREP-consult/SOA-spreekuur bij de GGD-HvB, al dan niet binnen de samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis?
  Wat zijn de consequenties van deze mogelijkheden?

Uw antwoorden zie ik graag tegemoet, namens de fracties van de VVD en D66,

José Appels, VVD
Koen van der Krieken, D66