Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 juni 2019

Van verkiezingsprogramma naar werkelijkheid: D66 Tilburg blij met Tilburgs Klimaatfonds!

Woensdag 26 juni 2019 is officieel het Tilburgs Klimaatfonds ingesteld. Het Klimaatfonds, dat momenteel 20 miljoen euro omvat, is bedoeld om initiatieven van organisaties en bedrijven mogelijk te maken die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. De middelen worden ingezet om de doelstellingen te halen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. In 2045 wil Tilburg klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn.

Met het klimaatfonds wil de gemeente externe organisaties en bedrijven prikkelen om zelf aan de slag te gaan met het klimaat. Het gaat om projecten die energiebesparing bij woningen en bedrijven kunnen versnellen, de productie van duurzame energie uitbreiden, bijdragen aan schone en duurzame mobiliteit, circulair ondernemen stimuleren of klimaatregelen in de openbare ruimte. Het Klimaatfonds start met een bedrag van 20 miljoen euro, maar heeft de mogelijkheid om door te groeien tot 70 miljoen euro.

Verkiezingsprogramma D66 Tilburg 2018-2022
“D66 Tilburg is erg blij dat het Tilburgs Klimaatfonds nu officieel is ingesteld. Het Klimaatfonds is in het bestuursakkoord aangekondigd, maar was ook een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van D66 Tilburg. In ons verkiezingsprogramma schreven wij op: “Wij willen dat er, analoog aan het duurzaamheidsfonds in Amsterdam, een revolverend duurzaamheidsfonds wordt ontwikkeld om kleine en middelgrote duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren.” Het Klimaatfonds is nu werkelijkheid en daarmee is er een mooi instrument gecreëerd om Tilburgse initiatieven te realiseren die bijdragen aan de klimaatambities van Tilburg!”
– Julian Zieleman, woordvoer Klimaat en Energie

 

Meer informatie: https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/tilburgs-klimaatfonds/