Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 september 2019

D66: makkelijker parkeren met gehandicaptenparkeerkaart

Elke gemeente maakt eigen regels als het gaat om parkeren en de regels ten aanzien van parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) zijn daarop geen uitzondering. Dit is al jaren een frustratie van veel GPK-gebruikers; ieder bezoekje vraagt vooraf om onderzoek. Een officieel overzicht van de regels is er niet, alleen particuliere websites proberen een overzicht te geven van de verschillende regels, maar die kunnen de wijzigingen niet altijd bijhouden. Daar bovenop komt nu de modernisering van handhaving; steeds meer gemeenten maken gebruik van scanauto’s, waaronder de gemeente Tilburg, en kentekenparkeren wordt de nieuwe norm. Hoe GPK-houders daarmee om moeten gaan, bedenkt ook iedere gemeente voor zich. Dit leidt tot nog meer (onoverzichtelijke) regels.

Voor bovenstaande problematiek is nu een oplossing bedacht: het CIB heeft, in samenwerking met Wij Staan Op!, een parkeer app voor GPK-houders gebouwd, die aansluit op het NPR van de RDW. Net als in reguliere parkeerapps kan per parkeeractie een kenteken worden gekozen, zodat gebruikers net zo flexibel zijn als met de papieren kaart. Daarnaast heeft de app als functionaliteit dat de regels per gemeente en de locatie van gehandicaptenparkeerplaatsen inzichtelijk worden gemaakt. Iedere gemeente die zich aansluit bij de app levert deze informatie zelf aan, waardoor de informatie altijd up-to-date is. De flexibele koppeling tussen kaart en kenteken wordt mogelijk gemaakt door een systeemwijziging bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Door deze manier van werken wordt fraude met de parkeerkaart enorm moeilijk.

De app kan pas worden gebruikt als gemeenten de app afnemen en hun GPK houders registreren. Momenteel is enkel de gemeente Alphen aan de Rijn aangesloten bij de GPK-app, maar het Centraal InkoopBureau (CIB) geeft aan dat er met meer gemeenten gesprekken worden gevoerd. Daarom heeft raadslid Julian Zieleman bij het vragenhalfuurtje van maandag 9 september de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met de GPK-app?
  2. Ziet het college meerwaarde in het aansluiten bij de GPK-app?
  3. Is het college reeds in gesprek met het CIB over aansluiten bij de GPK-app?
    1. Zo niet, is het college bereid om in gesprek te gaan met het CIB?

Beantwoording college
Het college heeft aangegeven nog niet bekend te zijn met de app, maar te gaan onderzoeken of de gemeente zich erbij kan aansluiten. Het college gaat hierbij in gesprek met de organisatie Wij Staan Op!