Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 september 2019

D66 stelt vragen over capaciteit tijdelijke fietsenstallingen noordzijde station Tilburg

De fractie van D66 krijgt de laatste tijd steeds meer klachten over een gebrekkige capaciteit van, en verkeerd geparkeerde fietsen bij, de (tijdelijke) fietsenstallingen aan de noordkant van Station Tilburg (zie bijgevoegde foto’s).

Door de aangelegde bouwweg en de daarmee gepaard gaande verschuivingen binnen het gebied, is de fietsenstalling tegenover de Houtloods verplaatst naar de kop van het tijdelijke busplatform achter EVE. Bij deze fietsenstalling leidt naast de gebrekkige capaciteit, ook het gebrek aan voldoende fietsenrekken, zeker nu de vakanties weer zijn afgelopen, geregeld tot een rommelig geheel.

Wanneer er bij het Centraal Meldpunt melding wordt gemaakt van de gebrekkige fiets-parkeercapaciteit, volgt het volgende antwoord:

“De gemeente heeft de ruimte rondom het station meest optimaal (tijdelijk) ingericht met stallingsplekken. Er wordt fors gewerkt en de ruimte hiervoor is beperkt. Er zijn aan de zijde van het Stekelenburgplein twee stallingen. Als de ene vol is, dan is er in de andere (vaak) nog plek. Tot de tijd dat het ‘fietsenhotel’ gereed is blijft het schipperen met de ruimte die er beschikbaar is. Kortom; er kan niet aan uw suggestie worden voldaan. Dat spijt mij.”

Gezien enerzijds de meldingen die wij als fractie ontvangen en anderzijds de reactie van het Centraal Meldpunt, stellen wij het college graag de onderstaande vragen.

  1. Hoe heeft het college voor wat betreft de fiets-parkeercapaciteit op station Tilburg (en dan in het bijzonder aan de noordzijde) geanticipeerd op de start van het nieuwe studiejaar?
  2. Is het college bereid om nog eens kritisch te kijken naar de fiets-parkeercapaciteit aan de noordzijde van station Tilburg en deze uit te breiden indien dat ook maar enigszins mogelijk is?
  3. Is het college bereid om meer fietsenrekken te plaatsen bij de tijdelijke fietsenstalling bij EVE?
  4. De fietsenstalling aan het Burgemeester Stekelenburgplein wordt door de week goed beheerd door medewerkers. In het weekend ontbreekt echter toezicht, waardoor deze stalling vaak volledig wordt volgebouwd. Zoals op foto’s 1 t/m 3 is te zien, leidt dit zelfs tot situaties waarbij: 1) de toegang tot de twee meest buitenste fietsenrekken volledig is geblokkeerd; 2) mensen zelf een ‘nieuwe’ kunstmatige fietsenrij starten. Ziet het college mogelijkheden om het toezicht op de fietsenstalling ook uit te breiden naar het weekend?
  5. Voor nieuwe studenten is de rommelige aanblik van de tijdelijke fietsenstallingen aan de noordzijde van station Tilburg geen goed visitekaartje. De situatie van de tijdelijke fietsenstalling zal, gelet op de bouw van het nieuwe fietsenhotel, nog enige tijd duren. Ziet het college kansen om bij de tijdelijke fietsenstallingen duidelijk te communiceren over de tijdelijke situatie en het mooie eindbeeld?