Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 oktober 2019

D66 in gesprek met: de Bomenbuurt (26 oktober 2019)

Maandelijks gaat D66 Tilburg in gesprek met Tilburgers. We bezoeken hiervoor telkens een andere wijk of dorp van de gemeente. Aan de hand van een actueel thema of vraagstuk gaan we #ingesprekmet💬. De ontvangen antwoorden gebruiken we in ons werk voor de gemeenteraad.

Op de zonnige zaterdagmorgen van 26 oktober gingen we in gesprek met de inwoners van de Bomenbuurt. Deur aan deur vroegen we bewoners naar het wonen in de wijk. Hoe bevalt dit? Wat zijn nog verbeterpunten?

Veel bewoners reageerden enthousiast op deze open vraag, ze wilden graag hun verhalen kwijt aan (burger)raadsleden Julian Zieleman en Sylvia Spinnewijn. Overall gaven eigenlijk alle bewoners aan zeer tevreden te zijn over het wonen in de Bomenbuurt. Wel hadden ze nog een aantal aandachtspunten. Veel gehoord zijn:

  • Het betaald parkeren in de wijk. De parkeervergunningen zijn voor overdag, maar de problematiek met te weinig parkeerplekken speelt ook in de avonden. Ook gelden niet voor de hele wijk en voor aangrenzende straten altijd dezelfde vergunning. Dat zorgt voor lastige situaties. Bezoekers mogen niet in de aangrenzende straat parkeren, terwijl in de eigen straat geen plaats meer is.
  • Bij het Lindeplein en de Wilgenstraat wordt hard gereden ondanks dat dit een 30-kilometerweg is. De wijk wordt ook veel gebruikt als kortere route vanaf en richting de Bredaseweg.
  • De stoepen zijn smal, waardoor er weinig ruimte is voor voetgangers als er ook fietsen tegen de gevel en auto’s in de parkeervakken geparkeerd staan. De gangetjes naar de achtertuinen zijn erg oud en daardoor smal; veel fietsen passen hier niet goed doorheen.
  • In de buurt is veel sociale samenhang; de buren kennen elkaar en groeten elkaar op straat. Wel zou een platform om hulpvragen te kunnen stellen of je hulp te kunnen aanbieden een welkome toevoeging zijn.
  • De pilot rondom de Omgevingswet wordt als een kans ervaren en bewoners zien ook dat de gemeente hen meer inspraak geeft in de ontwikkelingen in de wijk. Bewonersavonden in wijkcentrum In de boomtak worden goed bezocht. Wel is er nog een gat tussen de systeemwereld van de gemeente en de leefwereld van bewoners.
  • Het boomonderhoud in de wijk is een tijd lang niet goed geweest (veel kap in plaats van behoud), maar dat is nu verbeterd.
  • In de wijk zelf is weinig ruimte voor ouderen en jongeren; gezinnen met jonge kinderen hebben weinig ruimte om buiten te spelen, en voor ouderen die in de wijk willen blijven wonen zijn er weinig mogelijkheden in anderssoortige huisvesting.

Volgende maand vindt de volgende #ingesprekmet-actie van D66 Tilburg plaats. We zijn dan te vinden in de Armhoef.