Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 januari 2020

Burgerinitiatieven zijn succesvol

Velen vragen zich (helaas) nog steeds af: doen wij er als burger nog toe? Hebben we wel zeggenschap op wat er in onze gemeente gebeurt? Wat is onze invloed? Laat ik hier kort over zijn: de invloed van de burger is groot! Een recent voorbeeld laat dit duidelijk zien.

In januari 2019 kwam er een verzoek van een burger via het initiatief Maak je punt bij de raad.  Via de website van gemeente Tilburg is er o.a. de mogelijkheid om jouw idee kenbaar te maken. Vervolgens wordt de initiatiefnemer verzocht zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Ook dit is een eenvoudige procedure. Iedereen kan via de website stemmen op het ingediende voorstel zodat het voldoende draagvlak krijgt om in behandeling te worden genomen. In Tilburg hebben we afgesproken dat de gemeenteraad met de betrokkenen in gesprek gaat indien er meer dan 50 burgers dit plan steunen.

Vorig jaar kwam een idee binnen wat direct al meer dan 800 ondersteuners had: een Urban Athletes Park in de Reeshof. Jorn Acke gaf in zijn voorstel duidelijk aan wat de ambities zijn van dit park en hoe dit perfect aansluit bij de behoefte van de (toekomstige)sporters. Hij heeft het volledige plan gepresenteerd aan de betrokken wethouders en de raad. Resultaat was dat ook wij de potentie van dit initiatief inzagen en in september de opdracht gaven om dit verder uit te werken. Nu (januari 2020) is er geld vrijgemaakt (ruim 200.000 euro) om te komen tot de realisatie van dit initiatief. Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met alle betrokkenen zodat dit Urban Athletes Park een succes zal gaan worden. Wij hebben hier het volste vertrouwen in.

Dus: ja! Inbreng van inwoners blijft belangrijk en is eenvoudig te bereiken. Op een toegankelijke manier zoals Maak je punt bij de raad. Uiteraard zijn er nog vele andere manieren om direct uw punt te maken, zoals raadsleden direct bellen of mailen. Maak er gebruik van om uw bijdrage te leveren aan een nog mooiere gemeente. Aan jouw Tilburg voor de toekomst

Maak je punt is een experiment wat een doorlooptijd had tot 2019. Binnenkort wordt dit experiment geëvalueerd.  Met dit voorbeeld als resultaat zien we deze evaluatie met genoegen tegemoet. Kijk vooral zelf eens op maakjepunt.nl.

Jan Stoop
Raadslid D66 Tilburg