Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

D66 in gesprek met: Koningsoord Berkel-Enschot (26 januari 2020)

Maandelijks gaat D66 Tilburg in gesprek met Tilburgers. We bezoeken hiervoor telkens een andere wijk of dorp van de gemeente. Aan de hand van een actueel thema of vraagstuk gaan we #ingesprekmet💬. De ontvangen antwoorden gebruiken we in ons werk voor de gemeenteraad.

Geacht college,

D66 is voor het beter betrekken van inwoners bij besluitvorming van de gemeente. De stem van inwoners dient door te klinken in datgene waar de gemeente mee bezig is. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via formele inspraakmogelijkheden, planteams bij ruimtelijke plannen, burgerfora over belangrijke thema’s en lokale referenda. Niet alle inwoners weten de weg naar deze formele manieren van inspraak bij het gemeentelijk beleid te vinden. Om alle inwoners de mogelijkheid te geven te laten weten wat er speelt in hun directe leefomgeving, trekt D66 geregeld zelf onze wijken en dorpen in. Dit doen we door middel van Tent66, onze themabijeenkomsten T66 en door gewoon langs de deuren te gaan en te vragen hoe het wonen is in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

Op zondag 26 januari jl. waren raadsleden en actieve leden van D66 in de wijk Koningsoord in Berkel-Enschot om daar in gesprek te gaan met de inwoners die daar wonen. In een paar uur zijn tientallen gesprekken gevoerd met inwoners die in dit mooie, nieuwe stukje Berkel-Enschot wonen. Na afloop hebben wij gesproken met vertegenwoordigers van de dorpsraad, zodat we de opbrengsten met hen konden delen. De algemene lijn is dat inwoners het prettig wonen vinden in Koningsoord. De woningen zijn nieuw en goed, de wijk kent een gemixte samenstelling, er zijn voldoende speelmogelijkheden voor kinderen, en de voorzieningen zijn – met het zeer binnenkort openen van het nieuwe winkelcentrum in het dorpshart Koningsoord – adequaat.

Zoals in vrijwel iedere nieuwe wijk, zijn er zeker mogelijkheden tot verbetering van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de wateroverlast in de wijk doordat de wegen nog niet volledig zijn aangelegd of afgewerkt. Ook lijkt er sprake te zijn van een leemlaag onder de grond, waardoor de speeltuin bij een regenbui blank staat. Het ingezaaide gras wil daardoor niet groeien. We kregen van inwoners terug dat Heijmans en de gemeente nog in overleg zijn over het nemen van maatregelen, zoals het aanleggen van grindpalen. Een terugkerend punt in de gesprekken is de wens van een treinstation in Berkel-Enschot. Inwoners weten dat de beslisbevoegdheid op landelijk niveau ligt, maar ze vinden het veel te lang duren.

Wij brengen de signalen die wij vanuit de wijk kregen via deze weg graag aan u over. De antwoorden zullen wij via verschillende kanalen delen, zodat deze ook bij inwoners terechtkomen. De inwoners van Koningsoord, de fractie en leden van D66 stellen u de volgende vragen:

  1. Met de komst van veel nieuwe inwoners in Berkel-Enschot neemt ook de vraag naar voldoende plaatsen op het basisonderwijs en de kinderopvang toe. Het aanbod lijkt nog niet helemaal aan te sluiten op de (toekomstige) vraag. We ontvingen signalen dat de wachttijd voor de BSO 3 jaar is. Hoe kijkt het college naar het vraagstuk van vraag en aanbod op de basisscholen en BSO in Berkel-Enschot? Kunt u ons vertellen welke stappen worden gezet, zodat alle kinderen in Berkel-Enschot straks een plekje hebben op een van de basisscholen, BSO’s en locaties voor kinderopvang?
  2. Veel inwoners van Koningsoord hebben een hond. Deze moeten uiteraard uitgelaten worden, wat leidt tot de nodige accumulatie van ontlasting. Inwoners geven aan dat er (nog) geen hondenpoepbakken in de wijk staan. Inwoners ervaren dit als onprettig. Dit kan ertoe leiden dat inwoners de hondenpoep eerder laten liggen. Is het college het met de inwoners en D66 eens dat er hondenpoepbakken in de wijk moeten worden geplaatst? Op welke termijn verwacht u deze hondenpoepbakken te plaatsen en te onderhouden? Wat zijn de beoogde locaties voor deze bakken?
  3. Met de bouw van Koningsoord is een nieuw dorpshart ontstaan waar veel inwoners van Berkel-Enschot en bezoekers hun tijd doorbrengen. We kregen terug van inwoners dat er nog geen buslijn stopt bij dit nieuwe dorpshart. Hierdoor is het dorpshart minder goed bereikbaar voor mensen die slecht(er) ter been zijn. Is het college het eens met de inwoners en D66 dat een buslijn hoort te stoppen bij het nieuwe dorpshart? Ziet u mogelijkheden om dit binnen de huidige concessie te realiseren? Maakt dit onderdeel uit van de gesprekken over een nieuwe concessie? Op welke termijn verwacht u dat er bussen zullen stoppen bij het nieuwe dorpshart?
  4. Het speeltuintje in Koningsoord is nog een grote modderpoel. Vanwege de verwachte aanwezigheid van een leemlaag wil het water er niet snel weglopen. Het ingezaaide gras wil daardoor niet groeien (zie ook hierboven). Bent u het ermee eens dat deze situatie aandacht verdient? Klopt het dat er gesprekken gaande zijn met Heijmans over het vinden van een structurele oplossing? Wanneer verwacht u concrete resultaten en een oplossing voor de inwoners?
  5. De inwoners zijn nieuwsgierig over de toekomstige groenvoorziening in de wijk. Men ziet dat er bomen worden weggehaald om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Inwoners zijn nieuwsgierig naar wat er voor terugkomt. Ze geven aan graag meegenomen te willen worden in de inrichting van de groenvoorziening van de wijk. Bent u het eens met dit signaal van de inwoners van Koningsoord? Kunt u meer vertellen over de planning en inrichting van het groen en hoe u inwoners hierbij betrekt?

Namens de D66-fractie, actieve D66-leden en inwoners van Koningsoord,

Jan Stoop & Koen van der Krieken

 

Update 18 februari:
Het college heeft de door ons gestelde vragen beantwoord.