Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020

D66-fractie scoort weert een Yahtzee!

Na een lang traject dat al begon tijdens de vorige raadsperiode heeft de raad van Tilburg deze week dan eindelijk een besluit genomen over de toekomst van het vuurwerkgebruik in Tilburg. Om de geesten rijp te maken heeft ons raadslid Erik Blommestijn vorig jaar al het voortouw genomen met de organisatie van een goedbezochte expert meeting, waarbij specialisten vanuit verschillende invalshoeken (zoals bijvoorbeeld oogartsen, GGD en politie) aantoonden welke gevaren voor de openbare orde en veiligheid en vooral voor het welzijn van mens en dier we over onszelf afroepen. Hun unaniem advies was: kappen met die zaak.

In het debat van november j.l. bleek er echter nog geen meerderheid in de raad voor een onmiddellijk totaalverbod, sommige partijen zagen meer heil in een geleidelijke overgang.

Na een wederom hectisch oudjaar heeft Erik de handschoen weer opgepakt en geprobeerd meerderheden te krijgen voor twee moties: een motie voor een onmiddellijk totaalverbod en subsidiair een motie voor een onmiddellijk verbod op knallers en pijlen met de opdracht voor de burgemeester om zo spoedig mogelijk met een plan voor versnelde afbouw naar totaalverbod te komen.

De eerste motie kon niet op een meerderheid rekenen dus hebben we ingestoken op de consensus: een breed draagvlak voor onmiddellijk verbod op gevaarlijk spul en versneld afbouwen van de rest. Na lang masseerwerk leverde die benadering inderdaad een Yahtzee op: unanieme uitspraak van de gemeenteraad.

Wat levert deze motie meer op dan hetgeen waar de regering wellicht mee gaat komen?
Coördinatie met de regio Hart van Brabant, coördinatie met Vlaanderen, overleg met de vuurwerkbranche over het vrijwillig uitbannen van ook ander gevaarlijk siervuurwerk zoals de zogenaamde Single Shots, de organisatie van een of meerdere professionele shows (liefst laser in plaats van vuurwerk) om de inwoners een leuk alternatief te bieden. Kortom: een resultaat om best tevreden mee te zijn.