Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2020

D66 roept op tot opvang voor vluchtelingenkinderen

Tilburg is een sociale stad die altijd bereid is geweest een bijdrage te leveren aan het opvangen van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Nu de situatie in Griekenland en Turkije verslechtert doen Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children een oproep aan Nederlandse gemeenten om een bijdrage te leveren aan de opvang van 500 kwetsbare alleenstaande minderjarige vluchtelingen. D66 Tilburg steunt die oproep, net als een meerderheid van de gemeenteraad.

Motie: opvang van vluchtelingenkinderen

De raad van Tilburg in vergadering bijeen op 9 maart 2020

 

Constaterende dat:

  • Hulporganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children Nederlandse gemeenten oproepen om zich gezamenlijk in te spannen voor de opvang van de 500 (meest) kwetsbare kinderen uit de overvolle kampen in Griekenland.

Overwegende dat:

  • Tilburg altijd een sociale stad is geweest en zich in het verleden altijd bereid heeft getoond om in te springen als er een beroep op gemeenten wordt gedaan om vluchtelingen op te vangen.
  • We gastvrij willen zijn, ook voor expats, studenten, nieuwkomers en asielzoekers. We een inclusieve stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. We staan voor de continuering van ons huidig humaan asielbeleid.[2]
  • Graag tegemoet wil komen aan de oproep van de 3 hulporganisaties.

Spreekt uit dat:

  • De staatssecretaris op de medewerking van de gemeente Tilburg kan rekenen wanneer zij besluit tot het bieden van asiel aan de 500 vluchtelingenkinderen.

En vraagt het college om:

  • Mee te werken en onderdeel te zijn van de oplossing voor dit schrijnende probleem, zodat de rechten en veiligheid van de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd worden.

 

Namens de fracties van:

PvdA, Bea Mieris
D66, Bas Verberk
GroenLinks, Liesje Carlier
SP, Helma Oostelbos
50Plus, Henk van Tilborg
Ons Tilburg, Linda Oerlemans