Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 april 2020

Wij roepen het college op: kom met voorstel lokale steunmaatregelen Corona

Geacht college,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor met name de economische gevolgen van de “coronamaatregelen” waarover vanuit Den Haag gisterenavond meer duidelijkheid is gekomen. Het verlengen van de reeds bestaande maatregelen en het verbod van evenementen tot tenminste 1 september a.s. hebben verstrekkende gevolgen voor vele lokale bedrijven, de ondernemers, hun families en werknemers. Ondanks de steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid staat het water inmiddels aan de lippen bij veel ondernemers, zeker in de branches die volledig op slot zijn gegaan zoals in de horeca, cultuur en leisure branche. Eerder heeft u al aangekondigd om te kijken naar aanvullende maatregelen.

Onderstaande partijen roepen u hierbij dringend op nu met aanvullende lokale steunmaatregelen te komen en initiatieven te ontplooien om ondernemers te helpen. Niet alleen uitstel van betaling maar concreet kwijtschelding van lokale heffingen vanaf het begin van de coronacrisis, zoals precario en toeristenbelasting. Snelheid is geboden, doel moet zijn om onnodige faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden.

Wij vragen het college dan ook om zo spoedig mogelijk met een voorstel lokale steunmaatregelen coronacrisis richting de raad te komen en hiervoor eventueel een extra raadsvergadering ter besluitvorming te agenderen.

Tot slot roepen wij het college op als gemeente het goede voorbeeld te geven door opdrachten en aankopen zoveel als mogelijk lokaal te gunnen en onze inwoners te stimuleren om lokaal te kopen, iedere ondersteuning is meer dan welkom!

Namens
Lokaal Tilburg, Frans van Aarle
CDA , Ton Gimbrere
D66, Bas Verberk
VVD, Yvonne Heutmekers