Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 mei 2020

D66 vraagt het college naar heropstarten onderwijs in Tilburg in Coronatijd

Coronavraag: Branchevereniging Kinderopvang over heropstarten onderwijs in Tilburg in Coronatijd

 

Geacht college,

Felix Rottenberg, voorzitter van de Branchevereniging Kinderopvang, heeft afgelopen zaterdag in het tv-programma Op1 hard uitgehaald naar de basisscholen in onder meer Tilburg. Volgens Rottenberg zijn er te veel scholen die niet tijdig in overleg zijn getreden met kinderopvangorganisaties over buitenschoolse opvang. Hij vergeleek de verhouding tussen beide met de relatie van “een neef en een nicht die elkaar niet zo aardig vinden”.

Rottenberg kwam in de uitzending met het voorbeeld van de situatie in Tilburg. Hij vertelde dat er in onze stad 30 schoolbesturen niet bereikt konden worden door de kinderopvang. Deze zouden op 27 april met vakantie zijn gegaan en het daarna wel zien. Een dag na de uitzending corrigeerde Rottenberg zichzelf en zei hij dat het in Tilburg om drie schoolbesturen met in totaal 52 scholen ging. De kinderopvangorganisaties in Tilburg hebben volgens Rottenberg tot en met dit weekend gebeld met ouders, over wat hun wensen waren en hun vast opvangdagen. Dat zijn 3.000 gesprekken. Rottenberg noemde dat in een land dat uitblinkt in logistiek en overleg bezopen.

Fragment uit de uitzending van Op1 over de Tilburgse situatie volgens Rottenberg:

Charles Groenhuijsen: “Hoe is de afstemming tussen het basisonderwijs en de kinderopvang en de buitenschoolse opvang?”

Felix Rottenberg: “Kijk je naar de kinderopvang en het onderwijs: moeizaam.”

Carrie ten Napel: “Want?”

Felix Rottenberg: “Ja, dat zijn een neef of een nicht, en een andere neef en een nicht, die elkaar niet zo aardig vinden”

Carrie ten Napel: “Even praktisch. Want scholen hebben moeten kiezen of ze hele dagen gaan doen, dus bijvoorbeeld mijn zoon gaat maandag en woensdag, of ze halve dagen of meerdere dagen. Maar de buitenschoolse opvang moet daar op aangesloten worden. En daar gaat het mis?”

Felix Rottenberg: “Ja daar gaat het mis omdat er niet goed genoeg wordt overlegd. Dat wil niet zeggen dat dat in heel Nederland het geval is, maar echt te veel. In Amsterdam, in Delft, in Almere en zo kan ik doorgaan.”

Felix Rottenberg: “Tilburg, daar zijn fantastische kinderopvangorganisaties. 30 schoolbesturen, die hebben nog tot de dag van vandaag niet met elkaar kunnen overleggen. Het onderwijs is op, wat was het, 27 april, op vakantie gegaan, doei! We zien het daarna wel.”

Carrie ten Napel: “Dus die buitenschoolse opvang konden geen contact krijgen met die scholen?”

Felix Rottenberg: “Nee die wilden maar niet praten en die zitten tot en met dit weekend te bellen met de ouders van: wat zijn jullie wensen, wat waren ook alweer jullie vaste dagen? Dat gaat om 3.000 gesprekken. Dat is toch, in een land wat uitblinkt in de logistiek en in overleg, is dat bezopen.”

De D66-fractie herkent zich niet in het signaal dat Felix Rottenberg heeft afgegeven in het tv-programma Op1. Wij zien, horen en lezen juist dat deze afstemming wel heeft plaatsgevonden. De schoolbesturen hebben de afgelopen weken hard doorgewerkt en alles op alles gezet om de scholen vandaag weer te kunnen openen. Naar aanleiding van de kritiek van Felix Rottenberg hebben wij de volgende vraag:

In hoeverre herkennen college en Tilburgse schoolbesturen zich in de kritiek die is geuit door de voorzitter van de Branchevereniging Kinderopvang? Wat is het werkelijke verhaal?

Namens de D66-fractie,