Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

D66 en PvdA vragen het college naar cultuur in een Stad van Makers

Tilburg profileert zich de laatste jaren met succes als een stad van makers. Onlangs zijn wij als gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe cultuurplan 2021-2024. In voorbereiding op verdere behandeling stellen wij u graag de volgende vragen.

Ruimte voor makers
In de beantwoording van schriftelijke vragen door de D66-fractie bij de jaarstukken van 2019 blijkt dat er in Tilburg 245 ateliers zijn die onder het beheer van Stichting Ateliers vallen.

  • In hoeverre is het behoefteonderzoek uit 2017 nog actueel. Is het huidige aanbod voldoende om tegemoet te komen aan deze behoefte? Is er daarbij ook aandacht voor het type oefenruimte?

Oefen- en presentatieruimtes, geclusterd in een culturele broedplaats, zijn bij uitstek plekken die een goede invulling zijn voor tijdelijke locaties. Het Drögepand is hier een goed voorbeeld van. Eerder heeft de D66-fractie al vragen gesteld naar de invulling van het Rode Kruisgebouw aan de Leonard van Vechelstraat. In de beantwoording gaf het college aan dat het pas interessant is als een locatie minimaal een jaar beschikbaar is, maar deze locatie staat inmiddels al 1,5 jaar leeg (wordt beheerd door Camelot). Een gemiste kans! Zeker met het oog op ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het museumkwartier, is het volgens D66 en PvdA belangrijk dat de afdeling vastgoed binnen de gemeente maandelijks contact heeft met de afdeling cultuur, zodat culturele initiatieven de eerste optie hebben om van (tijdelijke) vrijkomende ruimte gebruik te kunnen maken.

  • Is het college bereid om vrijkomende ruimtes voortaan eerst onder de aandacht te brengen bij de afdeling cultuur om te kijken of er creatieve initiatieven zijn die tijdelijk gebruik kunnen maken van deze ruimte?
  • Waar kunnen culturele initiatieven die op zoek zijn naar een tijdelijke ruimte zich melden? Hoe zorgt het college er voor dat er een matchmaker komt die de initiatieven en beschikbare tijdelijke ruimtes aan elkaar kan verbinden?
  • Ziet het college kansen om met name in de kanaalzone culturele initiatieven te clusteren, om zo de kwaliteiten van Het Zuidelijk Toneel, DockZuid, Beachy, WAYNG en LOFT optimaal te benutten?

Beperkte middelen
Deze maand zijn wij geïnformeerd over de toekenningen van subsidies voor professionele kunsten door de provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg. Hoewel D66 en PvdA tevreden zijn over de resultaten van de landelijke en provinciale toekenningen vinden we het uiteraard teleurstellend dat er Tilburgse aanvragers zijn afgewezen, waarvan sommige zelfs een positieve beoordeling hebben gekregen. Het is het gevolg van de beperkte middelen die beschikbaar zijn gesteld. Het gaat dan om Lustwarande, Stichting Sounding Bodies, Stichting Zwermers, Corpo Maquina, Stichting TILT en Stichting Kamerata Zuid.

  • Ziet het college andere mogelijkheden om de gezelschappen en instellingen die positief beoordeeld zijn door de commissie, maar geen subsidie hebben ontvangen vanwege de beperkte middelen nog op andere manieren te subsidiëren?

Naast de positieve beoordelingen zijn er ook nog aanvragers die door de commissie negatief zijn beoordeeld, maar wél van waarde zijn voor onze Stad van Makers. Het gaat dan om Montopinto, Stichting Factorium Podiumkunsten, Stichting Kamermuziekconcerten Koninklijke Liederentafel Souvenir des Montagnards, Stichting Vloeistof, Stichting Industriestrand (EELT), Human Rights Tattoo Foundation, Kostic en Stichting Marieke Vromans.

  • Ziet het college nog andere mogelijkheden om de gezelschappen die negatief zijn beoordeeld door de commissie te helpen bij de uitvoering van hun plannen?

Bea Mieris, PvdA Tilburg
Bas Verberk,  D66 Tilburg