Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Inbreng D66 bij het debat over de Tussenbalans

Inbreng D66 bij het debat over de Tussenbalans

Gezond en gelukkig, nu belangrijker dan ooit

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de Tussenbalans: wat hebben we de afgelopen twee jaar bereikt? En hoe hebben we dit gedaan? 

D66 is trots! Op het op maat en efficiënt werken in de zorg en in de wijken, op de ontwikkelingen in de stad van Piushaven en Spoorpark tot Wagnerplein. Op het Klimaatfonds en het onderwijshuisvestingsplan.

Lees hieronder de inbreng van fractievoorzitter Beppie Smit tijdens het debat in de gemeenteraad vandaag:


Twee jaar geleden stonden we in het verhalenhuis in Tilburg Noord tijdens de presentatie van het bestuursakkoord Gezond en Gelukkig in Tilburg.

In het bestuursakkoord hebben we afspraken dat we de koers vasthouden. Daarnaast zijn er 3 grote transformaties ingezet op sociaal domein, duurzaamheid en schoon, heel, groen en veilig. Daarnaast waren er binnen de stedelijke ontwikkeling en economie uitdagingen benoemd.

Ook hebben we moet elkaar afgesproken dat we na twee jaar de balans op zouden maken. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken en wat geven we het college voor de komende twee jaar mee? En daarvoor staan we nu hier.

Aan de hand van dit debat kan het college de input meenemen in de hoofdlijnenbrief die na de zomer aan ons wordt gepresenteerd. Want die brief zal het uitgangspunt zijn voor de komende begroting.

Een hele mond vol, en waarschijnlijk zijn we nu al een paar kijkers kwijt, maar ik vind het wel belangrijk te benoemen dat we in een proces zitten dat uiteindelijk uitmond in een begroting voor 2021. En dat is nog niet alles, want tijdens de voorbereidingen van de tussenbalans ging Tilburg op slot.

Een virus dat toen nog vooral ver weg was bleek ineens heel dichtbij. Tilburg als eerste haard van Nederland, twee weken na carnaval. Dat maakt dat corona het proces van de tussenbalans ons letterlijk en figuurlijk uit balans bracht.

Wat vindt D66 van de tussenbalans?

Middels de website, raadsvoorstel en financieel beeld heeft D66 zich een beeld gevormd van de beweging binnen de 3 transformaties, de stedelijke ontwikkeling en stedelijke economie. We hebben afgelopen maandag hier uitgebreid over gedebatteerd, nu schets ik daar een korte terugblik op:

Wat ons opvalt is dat de koers die we binnen het sociaal domein hebben ingezet succesvol is:

 • de hefbomen binnen het sociaal domein leveren zelfs eerder dan verwacht impact op
 • Er is een begin gemaakt met de aanpak binnen bestaanszekerheid
 • en het Meerjaren onderwijs huisvestingsplan toont veel ambitie

Binnen duurzaam zijn we het eens dat de transformatie op schema ligt:

 • toch vraag D66 om er een tandje bij te doen, met name bij klimaatadaptatie en circulaire economie.
 • de eerste projecten uit het klimaatfonds zoals het zonnepanelenproject en aan de slag met je huis zijn mooie voorbeelden. Maar graag zien wij versnelling, vandaar dat we vanmiddag een motie inbrengen over dit onderwerp.
 • Het is cruciaal voor een gezond en gelukkig Tilburg om stevig in te zetten op klimaat adaptatie. We zijn dan ook blij met de antwoorden van de wethouder om hier werk van te maken.

Bij de inspreekavonden kwam de 3de transformatie vaak aanbod, er was veel aandacht voor schoon, heel, groen en veilig:

 • de illegale dumpingen, zwerfafval en bijplaatsingen zijn zichtbaar gestegen, hier moet een verbeterslag plaatsvinden. D66 heeft afgelopen maandag om een aanvalsplan en een rekensom gevraagd, want een schone en groene omgeving zorgt ook voor een veilig gevoel.

En dan de stedelijke en economische ontwikkelingen van onze stad van de afgelopen 2 jaar:

 • Zelfs volledig gezonde mensen lopen het risico door corona getroffen te worden, dat geldt ook voor steden. Tilburg is een gezonde stad, maar corona heeft ook hier enorme impact. Dat betekent dat we in de sectoren waar harde klappen vallen zoals retail, evenementen, horeca en cultuur moeten blijven zoeken naar lokale steunmaatregelen. Het blijkt dat de communicatie nog niet altijd even duidelijk is. Vandaar dat we vanmiddag met een motie komen over dit onderwerp.
 • Tegelijkertijd moeten we vooruit blijven kijken, het spoorpark, piushaven, Spoorzone en in de wijken en dorpen, Willemsbuiten, Koningsoord, Den Bogerd en straks hopelijk ook de Biezenmortel zien we onze wens werkelijkheid worden.
 • We willen werk maken van het stadsforum, Koningsweg, de Kennis-as en het museumkwartier. Laat Kempenbaan Oost de nieuwe woonwijk worden van Tilburg als dit financieel haalbaar is.

Wat geven we het college mee en zien wij dus graag terug in de hoofdlijnenbrief:

 • Ga door met innoveren en investeren. Continueer de transformatiebuffer sociaal en hou de koepel in stand totdat er meer duidelijkheid is vanuit het rijk.
 • Geef ruimte voor het imago van Tilburg, de stad van makers.
 • Versnel de beweging binnen het anticyclisch investeren en laat dat aansluiten bij motie 31.
 • Blijf inzetten in de ‘samen en dichtbij’ beweging, met de omgevingswet, omgevingsdialoog en maak een koppeling met de wijkagenda’s.
 • investeer in Tilburgerschap, laat elkaar vrij maar laat niemand vallen. En vooral:
 • Houd koers.

Daarom wil ik graag het college en burgemeester een kompas aanbieden om hen daar de komende 2 jaar aan te blijven herinneren.