Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2020

Inbreng D66 bij het debat over de Hoofdlijnenbrief

In de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2020 wordt de Hoofdlijnenbrief besproken. Hieronder vind je de inbreng van D66-fractievoorzitter Beppie Smit in dit debat.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat is de nieuwe overtuiging van onze kersverse politiek leider Sigrid Kaag. Een uitspraak die gezien de situatie in Nederland nu meer dan ooit van toepassing is. Ook in Tilburg zien wij dat terugkomen in de hoofdlijnenbrief, waar wij als D66 hebben gepleit voor investeren en innoveren zodat iedereen zich vrij kan bewegen en ontwikkelen. Maar ook zorgen voor diegenen die nu in deze tijden van crisis wat extra’s nodig hebben, hen willen we niet laten vallen.

Zo zijn wij verheugt dat er geen bezuinigen zijn aangekondigd, de tijdelijke steunmaatregelen worden verlengd en de woonlasten zelfs dalen ten op zichten van andere gemeentes om ons heen. Dit kan voor vele Tilburgers net dat ene steuntje in de rug zijn om de wintermaanden door te komen. Want er komt een tijd aan die we nog niet hebben meegemaakt tijdens de Corona crisis, de winter. Een periode waarbij we over het algemeen binnen in huis of horeca dicht bij elkaar kruipen. Een periode van feestdagen met volle woonkamers en gezelligheid. Cijfers geven nu al weer dat de eenzaamheid onder jongeren en ouderen gestegen is. Daarom staat D66 achter het feit dat we juist in tijden van crisis moeten blijven investeren in de omgeving, daginvulling, veiligheid en ontspanning van de Tilburgers.

Er wordt met vaart ingezet op Tilburgerschap, volgende maand wordt er al een werkconferentie gehouden. Binnen de inclusieve stad krijgt sport (waaronder kunst en kracht) de aandacht die het verdient en met de stevige investering op cultuur blijven we verder bouwen aan onze stad van makers.

Ook wordt de transformatiebuffer sociaal gecontinueerd en houden we de koepel in stand totdat er meer duidelijkheid is vanuit het rijk. De hefbomen hadden onze specifieke aandacht en D66 is blij te zien dat het college deze beweging voortzet.

Verder hebben we aandacht gevraagd om in te blijven zetten in de ‘samen en dichtbij’ beweging, met de omgevingswet, omgevingsdialoog en een koppeling te maken met de wijkagenda’s. Daarnaast de oproep gedaan om de aanpak binnen bestaanszekerheid te continueren. Hier is positief op gereageerd.

Binnen de duurzame stad is het geruststellend te lezen dat de rijksdoelen vanuit het klimaatakkoord nog steeds in zicht zijn. De REKS, zonnepanelenproject, Transitievisie Warmte, agenda Klimaatadaptatie, 2021 wordt het jaar van de duurzaamheid binnen Tilburg.

Verder complimenten voor de snelle stappen die zijn gemaakt naar aanleiding van de inspreekavonden over een schoon, heel, groen en veilig gemeente Tilburg. En de manier waarop spreekt ons erg aan. Samen met de Tilburger op weg naar een schone en groene omgeving. 1 van de 13 verschillende experimenten in de wijken spreekt D66 erg aan. De muurschilderingen geven de wijk direct een upgrade, maakt het aantrekkelijker om langs te lopen, zorgt daardoor voor een veilig en opgeruimd gevoel. Hier kunt u vanuit ons een motie verwachten om dit te continueren.

Verder toont Tilburg daadkracht binnen de maatschappelijke opgave op regionale schaal, maar blijft ook kritisch op die samenwerking. D66 is trots op het feit dat Tilburg steeds vaker de kans grijpt om ver buiten de grenzen samen te werken en flink in te zetten bij allelei lobby’s voor onze Tilburgers zodat de stad vitaal is en blijft.

In sectoren zoals de retail, evenementen, horeca en cultuur zijn harde klappen gevallen als gevolg van Corona. Dat betekent dat we moeten blijven zoeken naar lokale steunmaatregelen en de lobby richting het rijk moeten volhouden, daarom staan we achter de oproep om als regio gezamenlijk een signaal af te geven.

Deze onzekerheden vergen bij deze begroting een grote uitdaging om keuzes te maken in investeren of reserveren. Want wat als het rijk niet matchend over de brug komt? Daarom heeft D66 beschouwend geconstateerd dat deze hoofdlijnenbrief aan onze wens voldoet om te investeren en zijn wij tijdens deze behandeling terughoudend in nieuwe initiatieven. U kunt van ons 1 motie verwachten.

Daarnaast stellen wij voor om het incidentele geld dat bij de begroting nog vrij inzetbaar is over te hevelen naar een coronabuffer voor eventuele tegenvallers in de toekomst. Wij hopen hierop een brede steun van de raad. Zoals onze nieuwe politiek leider laatst zei: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.