Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2020

Inbreng D66 bij interpellatiedebat met de burgemeester over supportersfeest Willem II

Vandaag, maandag 28 september, vond in de gemeenteraad een interpellatiedebat plaats met burgemeester Weterings over het uit de hand gelopen supportersfeest van Willem II op het Olympiaplein dat vorige week plaatsvond. Lees hieronder de inbreng van D66-raadslid Erik Blommestijn.

Voorzitter,

Ik wil niet verhullen dat de D66 fractie onthutst is. Onthutst vanwege de beelden die niet te rijmen zijn met de offers die de hele samenleving, “de frontline workers”, individuele burgers, ondernemers, cultuurmakers, sportliefhebbers, etc, hebben moeten brengen i.h.k.v. corona.

Onthutst omdat de gekozen woordvoering tijdens dit debacle van een andere planeet leek te komen.
Onthutst omdat het er op lijkt dat onhanteerbare individuen de samenleving mogen gijzelen en hun zin eisen én krijgen, en de burgemeester zich daar bij voorbaat bij lijkt te hebben neergelegd. Dat, terwijl alle ogen op Tilburg gericht zijn: “patiënt nul” komt hier immers vandaan, wij zijn in het land de bron.

Dat als inleiding. Sta mij toe, voorzitter, nu wat nader in te zoemen op waar we het volgens de D66-fractie over hebben.

We hebben het over een complex incident dat minimaal twee invalshoeken kent: openbare orde en veiligheid enerzijds en de coronaoptiek & volksgezondheid anderzijds. Het blijkt nu puur vanuit veiligheidsoptiek te zijn benaderd, en niet vanuit de coronaoptiek. Terwijl we al zeven maanden in een crisisstructuur zitten. Dan zou je daar zou je toch minimaal een balans in mogen verwachten. Goed zojuist horen dat de burgemeester die conclusie zelf al getrokken heeft.

We hebben het over de geloofwaardigheid van de burgemeester, zowel ten aanzien van het incident donderdagavond als ten aanzien van zijn rol bij de verdere bestrijding van corona in Tilburg en alles wat dit van de samenleving vraagt.

We hebben het over de geloofwaardigheid en het aanzien van Tilburg. De gemeente waar corona begon. Een gemeente die in de beeldvorming goedpraatte wat er is gebeurd, omdat “we voor het eerst in 15 jaar Europees voetbal spelen”.

D66 heeft daarom een aantal vragen over het handelen en sindsdien communiceren van de burgemeester.

Waar was u zelf ten tijde van de operatie en bij het formuleren van de woordvoering en hoe heeft u zekergesteld dat de uitvoerenden uw intentie begrepen? Had u situationeel awareness? Met andere woorden: heeft u kunnen constateren dat (en hoe) de zaak uit de hand liep?
Wat waren in dat verband de vooraf afgesproken kantelmomenten- vroegtijdig genoeg om nog bij te sturen of om de zaak af te blazen? Of lagen die na het point of no return?

U kent de metafoor wellicht: he won the battle but lost the war. Supportersrellen zijn van alle tijden, de coronastrijd is de prioriteit van nu. Ik heb de indruk dat u de zgn. “battle” met de voetbalfans los zag van het grotere plaatje; de “war” tegen corona. We kunnen er lang en breed over discussieren of u de lokale battle heeft gewonnen of verloren door de supporters met succes uit de binnenstad te weren. Maar de grotere oorlog tegen corona heeft u geen dienst bewezen en het draagvlak voor de coronamaatregelen een flinke knauw heeft bezorgd.

En in dat licht nog iets over de betrokkenheid vd raad. Zou het niet beter gepast hebben in de afspraken met de raad hen bij gevoelige OOV dossiers vroegtijdig te betrekken om hen ook daadwerkelijk een schot voor de boeg te geven? Zeker ons recente gesprek over hoe de raad beter bij het coronabeleid te betrekken kan ik slecht rijmen met dit incident en de verdedigende communicatie via de pers sindsdien.

Tot slot misschien wel de hamvraag! Is dit het “Krachtig Bestuur” waaraan we als stad en veiligheidsregio behoefte hebben en het krachtig bestuur wat we de komende cruciale coronatijd tegemoet mogen zien? Laten we ons ringeloren door de onwilligen of stellen we voortaan paal en perk?
Graag uw reflectie. D66 adviseert u daarbij los te komen van de bestuurdersreflex en toon dat u openstaat voor de zorgen en verwachtingen van de stad, de regio, het land.

Op onze vragen heeft de burgemeester naar tevredenheid geantwoord. Zo zei hij: De prioriteit had niet bij Openbare Orde en Veiligheid mogen liggen, maar minimaal gelijkwaardig bij Corona. Dat spijt mij en gaat me niet meer gebeuren. Ook zei hij o.a.: Als ik samen met de politie ter plekke was geweest had ik waarschijnlijk gezegd: pak nu maar door. Ook is hij voornemens de raad eerder en beter te betrekken bij gevoelige ordedossiers en zal met een voorstel komen.

D66 Tilburg kijkt met vertrouwen naar de toekomst en hoopt dat de Burgemeester doortastend werk maakt van het herstel van vertrouwen.