Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

Inbreng D66-fractie debat over Werklandschap Wijkevoort (14 september 2020)

Meneer de Voorzitter,

Vandaag spreken wij met elkaar over de nota toekomstbestendige werklocaties. Een nota die verschillende eerdere nota’s over bedrijventerreinen, kantoorlocaties en bedrijvige binnenwijkse terreinen vervangt. Een nota die nu meer dan ooit nodig is, gelet op de actuele uitdagingen voor Tilburg. Ik noem als voorbeeld de kantoorleegstand en behoefte aan ontmoetingsplekken in de wijk.

Ik zal in mijn betoog vanavond echter stilstaan bij Wijkevoort; daar zijn de meeste ogen begrijpelijkerwijs op gericht.

In deze nota wordt ons gevraagd de eerder toegekende prioritering aan werklandschap Wijkevoort te bevestigen. Daarnaast wordt met deze nota – naar grote tevredenheid van D66 – afscheid genomen van Zwaluwenbunders als mogelijk bedrijventerrein.

De D66 fractie heeft zich al meermaals positief uitgesproken over de visie die ten grondslag ligt aan Werklandschap Wijkevoort. Dit beeld is niet gewijzigd. D66 is van mening dat het plan voor Wijkevoort een stapeling van kansen kent die meerwaarde oplevert voor Tilburg. Wijkevoort moet hét toonaangevende voorbeeld worden waar slimme industrie, logistiek, landschap en energietransitie goed worden gecombineerd. Hét bedrijventerrein van de toekomst.

Ik loop de ‘stapeling van kansen’, vijf stuks, met u door:

  1. De ontwikkeling van Wijkevoort levert, afhankelijk van het gerealiseerde scenario, tussen de 2.800 en 4.400 arbeidsplaatsen op. Daarnaast creëren we nieuwe groeimogelijkheden voor Tilburgse bedrijven.
  2. Investeringen in ecologie. De ontwikkeling van Wijkevoort levert middelen op die we herinvesteren in de directe omgeving van de Reeshof. Er wordt 6,5 hectare nieuwe natuur ontwikkeld, de beekdalen verbreed en het Wijckerbos wordt ontwikkeld tot moerasbos. Ook verbeteren we de leefomgeving van beschermde diersoorten.
  3. Het Wijckerbos blijft toegankelijk, mogelijkheden voor recreatie op en rond het Wijckermeer worden verkend en de Hultense weg wordt verbeterd voor fietsers en wandelaars. In het groen-blauwe lint worden extra wandelpaden aangelegd.
  4. Wijkevoort is een belangrijk onderdeel van onze regionale energie- en klimaatstrategie. Alle bedrijven krijgen de verplichting om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Dit levert naar schatting 49 miljoen kWh per jaar op. Genoeg om alle huishoudens in de Reeshof van stroom te voorzien.
  5. Circulaire economie. De coronacrisis laat zien dat het belangrijk is om productie en opslag dichter bij huis te organiseren. Daarvoor is ruimte nodig en dat faciliteren we met Wijkevoort.

Voorzitter, ook wij horen de kritische geluiden. Een nieuw bedrijventerrein is voor D66 geen vanzelfsprekendheid en daarom stellen we hoge eisen. Wij zijn door de omgevingsdialoog gesterkt in ons streven naar een toekomstbestendige ontwikkeling waar héél Tilburg van profiteert. Wij begrijpen dat omwonenden liever iets anders hadden gezien. D66 is er echter van overtuigd dat dit op de langere termijn de beste keuze is voor héél Tilburg.

D66 zet aanvullend in op drie zaken:

  1. Niet alle bedrijven zijn welkom. Wat D66 betreft komen op Wijkevoort alleen bedrijven die passen bij en voldoen aan het profiel slimme logistiek en/of slimme industrie. Dit profiel is volgens ons nog onvoldoende uitgewerkt en niet vastgelegd als hét uitgangspunt. Wij zullen een motie indienen die dit borgt.
  2. Vanwege de relatief hoge milieucategorie 4.2 vrezen inwoners de komst van overlastgevende bedrijven van het type IFF. D66 wil grip houden op het soort bedrijven dat zich op Wijkevoort vestigt. Nu en bij doorverkoop in de toekomst. Wethouder, hoe blijven wij als raad aan zet? Welke garanties gaat u ons en inwoners geven dat er geen overlastgevende bedrijven op Wijkevoort landen?
  3. Om arbeidsvraag en -aanbod in balans te brengen is nu al actie nodig. Het vraagt om een gezamenlijke actie van het onderwijs, UWV, Midpoint Brabant, gemeente, enzovoorts. Ook vraagt het om visie over de positie van arbeidsmigranten. Wethouder, deelt u dit beeld en welke stappen gaat het college wanneer zetten?

Voorzitter, wij zien uit naar de antwoorden van het college en het vervolg van dit debat.