Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020

D66 stelt vragen over gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg

Geacht college,

De toeslagenaffaire van de Belastingdienst heeft enorme gevolgen voor vele ouders. Het Rijk moet de affaire oplossen en de gedupeerden compenseren. De toeslag werd stopgezet en de ouders moesten veel geld terugbetalen, soms wel tienduizenden euro’s, waardoor sommige gezinnen in de financiële problemen kwamen en een groot aantal van hem verkeert daar nog steeds in.

Recentelijk is duidelijk geworden dat dit nog enige tijd gaat duren.[1] De gedupeerde ouders wachten echter al veel te lang op schadevergoeding en eerherstel. Het werd bekend dat het nog een jaar kan duren voordat de gedupeerden gecompenseerd worden. Het duurt voor ouders die diep in te problemen zijn geraakt te lang voordat de Belastingdienst hiermee over de brug komt. De afgelopen jaren hebben de gedupeerden grote gevolgen ondervonden van o.a. oplopende schulden, het niet meer kunnen betalen van vaste lasten, te boek staan als fraudeur tot psychische-, relationele- en lichamelijke problemen en verlies van betaald werk.

D66 Tilburg vindt dat deze gezinnen niet extra getroffen mogen worden door oplopende schulden. Dit zorgt namelijk voor een stapeling van meerdere problemen, waardoor het extra lastig wordt om uit deze benarde situatie te komen. Vroegtijdig ingrijpen kan grootschalige problematiek voorkomen. Het is belangrijk dat dit wordt voorkomen zodat zij mee kunnen blijven doen in onze samenleving.

Deze situatie is aanleiding voor ons tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college het met D66 Tilburg eens dat we deze gezinnen moeten opsporen en ze de helpende hand moeten bieden?
  2. Is het college op de hoogte van het aantal inwoners in gemeente Tilburg die getroffen zijn door de toeslagenaffaire? En is het college in staat te weten te komen wie dit betreft?
  3. Wat doet het college om deze Tilburgse slachtoffers van de valse beschuldigingen te vinden en te redden van verdere financiële malaise?
  4. Zouden de gedupeerden van de toeslagenaffaire opgeroepen kunnen worden zich te melden via de kanalen van de gemeente, sociale media en andere communicatiekanalen? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om één gemeentelijk meldpunt, b.v. via de Toegang of in het kader van maatwerkgesprekken te organiseren waar de gedupeerden snel hulp kunnen krijgen om hun financiële situatie te verbeteren, zodat zij weer grip krijgen op hun leven en lichtpuntjes zien in de nabije toekomst?

Daarnaast hebben we via berichtgeving begrepen dat er sprake is van onenigheid tussen de gemeenten (via VNG) en de Belastingdienst over de kosten van extra hulp voor deze gezinnen.[2] Deze gemeentelijke hulp staat namelijk los van de herstelbetalingen die zeker 26.000 ouders nog van de Belastingdienst zélf moeten krijgen. We hebben begrepen dat de Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verder onderhandelen over de hulp. Bent u op hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom deze onderhandelingen? Zo ja, kunt u ons inlichten over de laatste ontwikkelingen en inhoud van mogelijke nieuwe afspraken met de Belastingdienst? Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Yaşar Sazak, D66 Tilburg

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5185180/toeslagenaffairegemeenten- boos-belastingdienst-van-huffelen-vng

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/22/fiscus-en-gemeenten-ruzien-over-extra-hulpaan- gedupeerde-ouders-a4013062