Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 oktober 2020

D66 zet in op een gezonde en gelukkige gemeente

 

Maandag 28 september werd in de gemeenteraad de hoofdlijnenbrief behandeld. D66 Tilburg heeft een aantal moties ingediend, mee-ingediend of gesteund waarmee we gemeente Tilburg in onze ogen voor iedereen nog mooier maken.

 

Coronabuffer

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor Tilburg en haar inwoners, zowel op maatschappelijk als financieel vlak. De rijksoverheid probeert gemeenten zo goed mogelijk te compenseren echter bestaat er het risico dat gemeente Tilburg niet voldoende gecompenseerd zal worden. Wij denken dat het zou getuigen van degelijk financieel beleid als de gemeente aan een financiële buffer zou werken. Met deze motie vragen we het college om een voorstel te doen voor de technische uitwerking hiervan. Link

Iedere wijk een muurschilderij

We zien dat de muurschilderingen in de wijken positief ontvangen worden en bijdragen aan een vitale stad. Muurschilderingen dragen ook bij aan de herkenbare identiteit, het gevoel van veiligheid, ruimtelijke kwaliteit van de wijk en ze brengen een zeer breed publiek in aanraking met kunst. Wij vragen het college met deze motie om dit project door te zetten. Link

Openstelling wijkcentra

Door Corona zijn de wijkcentra een lange tijd dicht geweest, dit terwijl de wijkcentra belangrijke ontmoetingsplaatsen in de wijken zijn. Het coronavirus heeft eenzaamheid onder Tilburgers niet alleen blootgelegd maar ook verergerd. Met een tweede golf opkomst zien we dat de eenzaamheid onder Tilburgers alleen maar zal groeien. Daarom vragen we het college om de optie te verkennen de wijkcentra open te houden tijdens een tweede coronagolf. Link

Huisvesting Feniks en COC Tilburg

Wij willen dat gemeente Tilburg een inclusieve gemeente is waar inwoners gezond en gelukkig zijn. De gemeente en Feniks zijn in gesprek over toekomstige huisvesting en COC Tilburg op zoek is naar een nieuwe locatie. Wij zien Feniks en COC Tilburg als belangrijke partners voor de uitvoering van het emancipatiebeleid. We vragen het college te onderzoeken of eventuele gezamenlijke huisvesting mogelijk is die voldoet aan de randvoorwaarden: toegankelijk, centraal gelegen, zichtbaar, betaalbaar, goed bereikbaar en veilig. Link

Topsportfonds

Er is op dit moment geen toegewezen budget waar topsporters en talenten aanspraak op kunnen maken. In de culturele sector hebben we al het prachtige ‘makersfonds’ maar een soortgelijk potje ontbreekt nog voor topsporters. Dit vinden wij erg jammer. Uit een brainstorm met sportpartners in de stad bleek dat er behoefte is voor een platform waar topsporters en talenten zich kunnen melden voor kennis en ondersteuning. We vragen het college om 50.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor een dergelijk platform. Link

Continuering Havenmeester Piushaven

De functie van Havenmeester loopt binnenkort af. De Havenmeester heeft gezorgd voor een gastvrije ontvangst voor bezoekers van de Piushaven en we zien dat sinds de komst van de Havenmeester de uitstraling van de Piushaven enorm verbeterd is. De Havenmeester is een belangrijke schakel in de communicatie met handhaving, ondernemers en andere partners die in de haven een rol hebben. Een groeiende Piushaven de rol van de Havenmeester steeds belangrijker wordt. Daarom vragen we het college om de financiële middelen op te nemen in de begroting om zo de functie van Havenmeester door te kunnen zetten. Link

Bijdrage Binnenstad Management Tilburg (BMT)

Het BMT is de strategische overlegtafel voor belangrijke ontwikkelingen in de binnenstad. Het BMT geeft invulling aan een belangrijke rol om de leefbaarheid, bereikbaarheid, transformatie en innovatie van de gehele binnenstad vorm te geven. Wij zien dat ze deze rol goed pakken en willen dat zij dit kunnen doorzetten. Daarom vragen we het college om een extra bedrag van 85.000 euro per jaar aan het BMT beschikbaar te stellen. Link

Inruilregeling snorfietsen

Snorfietsen leveren een significante bijdrage aan ongezonde lucht op fietspaden. Ook zijn er ieder jaar gemiddeld 80 ongevallen op de Tilburgse fietspaden waar snorfietsen bij betrokken zijn. Omdat wij in willen zetten op de gezondheid van de Tilburgers en schone, veilige fietspaden daar een bijdrage aan leveren vragen wij het college om een eenjarige proef met een inruilregeling voor snorfietsen. Snorfiets eruit, elektrische fiets erin. Link

Burgerpanel

D66 Tilburg hecht waarde aan de participatie van inwoners bij besluitvorming. Deze motie roept op om het bestaande Burgerpanel te moderniseren om zo meer inwoners beter te bereiken. D66 Tilburg is het eens met deze gedachte en steunt daarom deze motie. Link