Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020

Inbreng D66 het debat over de toekomst van de Tilburgse kermis

Voorzitter,

laat ik vooropstellen dat D66 tevreden is met de ontwikkeling van de kermis aan de hand van het visie en businessplan van de afgelopen jaren. Ook de speerpunten voor de komende jaren zoals geformuleerd in de nieuwe visie kunnen wij van harte ondersteunen.

Maar we hebben ook een aantal kritische vragen waar ik graag even verder op door wil gaan. De festivalisering en innovatie van de kermis vraagt ook wat van de organisatie zelf. Niet voor niets heb ik in een eerder debat gevraagd om ook studenten van Fontys ACI te betrekken om hen met een frisse blik over de toekomst van de Tilburgse Kermis na te laten denken. Studenten van de minor Accountable Concepting hebben zich over deze vraag gebogen en hun toekomstconcepten gepresenteerd aan het kermisteam en de wethouder.

  • Wat is er concreet met de input van de studenten gedaan?
  • Waarom heeft er na de presentatie geen enkele terugkoppeling plaatsgevonden naar Fontys en de studenten?
  • Hoe kan het dat de speerpunten die in de evaluatie van de vorige visie al werden genoemd onveranderd zijn, terwijl er nog zoveel gesprekken met stakeholders hebben plaatsgevonden, waaronder met de studenten?

Ik heb een paar van de conceptbooks van de studenten mogen ontvangen en wat mij opvalt is dat de kermis echt opnieuw wordt doordacht vanuit onderzoek naar de visie en kernwaarden. Een van de concepten beschreef de uitdaging voor de Tilburgse Kermis als volgt:

“De Tilburgse Kermis is de naald en draad kwijtgeraakt om alles wat ze hebben met elkaar te verbinden”.

Die uitdaging herkent D66 en we zijn er niet zeker van dat de visie zoals die nu voorligt een oplossing gaat bieden. Festivalisering en innovatie vraagt om het maken van keuzes. Het gevaar van een allegaartje ligt nu op de loer.

Dat brengt mij bij een punt dat ik een aantal keer eerder heb gemaakt in deze raad. Sluit de organisatievorm van een overheid wel optimaal aan bij het organiseren van een kermis? Die vraag wordt nog relevanter nu we de transitie doorzetten naar een kermisfestival. Wat zouden de voor- en nadelen kunnen zijn om de organisatie te verzelfstandigen en daarmee op afstand van de gemeente te plaatsen, vergelijkbaar met hoe we dat voor citymarketing hebben gedaan. Ik kondig hierbij alvast een motie aan om een onderzoek te laten uitvoeren door een extern bureau om deze voor- en nadelen in kaart te brengen.

Voorzitter,

festivalisering, versterken van de binnenstad, inclusiviteit en duurzaamheid zijn speerpunten waarmee we de ingeslagen weg kunnen vervolgen. Maar voor een echt toekomstbestendig kermisfestival moeten we niet alleen kijken naar de punt, maar naar de hele speer.

Bas Verberk
D66 Tilburg