Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

D66 vraagt het College naar afwijzing seksuele diversiteit door scholen

Geacht college,

In de Tweede Kamer kwam gisteren aan de orde dat er in Nederland scholen zijn die ouders bij inschrijving van kinderen vragen om te verklaren dat zij homoseksualiteit afwijzen. Schokkend hierbij was dat minister Slob deze handelswijze van scholen verdedigde. Deze middag kwam hij hier deels op terug. Voor kinderen op deze scholen bestaat geen veilige schoolomgeving meer als zij ontdekken een geaardheid te hebben die door de school, door hun ouders en door families van al hun schoolgenoten wordt afgewezen.

D66 vindt dat ieder kind een veilige schoolomgeving moet hebben, dat scholen geen enkel onderscheid op basis van gender of seksualiteit mogen maken en zeker ouders niet mogen aanmoedigen om de geaardheid van hun kinderen af te wijzen. Het doet ons daarom goed dat vele van onze Tilburgse scholen vandaag de regenboogvlag hebben gehesen. Wij zijn benieuwd naar de situatie rond seksuele diversiteit door scholen in heel Tilburg en hebben daarom de volgende vragen:

 1. In hoeverre deelt het college onze opvatting dat alle Tilburgse scholen de basisbeginselen van vrijheid en gelijkheid in onze samenleving zouden moeten omschrijven, en dat er daarom op geen enkele school ruimte kan zijn voor het afwijzen van seksuele diversiteit? Zo nee, waarom niet?
 1. Zijn er in Tilburg scholen die:
  1. Bij toelating expliciet of impliciet een verklaring over de opvatting van ouders ten aanzien van seksuele diversiteit vragen?
  2. In verklaringen over hun identiteit direct of indirect uitspreken afwijzend te staan tegenover seksuele diversiteit?
  3. In toelatingsgesprekken ouders vragen naar hun visie op seksuele diversiteit?
 1. Zo ja, welke scholen zijn dit? Wat doet het college om deze onwenselijke praktijken tegen te gaan? En indien het college kennis heeft van de tekst van dergelijke verklaringen: kunnen wij die ontvangen?
 1. Van welke scholen weet het college dat zij vanuit hun identiteit moeite hebben om alle genderidentiteiten en geaardheden op een gelijkwaardige manier te benaderen of om op een positieve wijze aandacht te besteden aan seksuele diversiteit in het onderwijs? En wat vindt het college daarvan?
 1. Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de gemeente op vele terreinen. Indien er scholen in Tilburg zijn die seksuele diversiteit op enige wijze afwijzen of niet heteroseksuele leerlingen als ongelijkwaardig zien, welke invloed heeft dit dan op hoe het college met deze samenwerkingspartners omgaat?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Namens de D66-fractie,
Koen van der Krieken

De antwoorden van het college lees je hier