Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Inbreng op de motie van Lijst Smolders Tilburg: Behoud zwarte piet in onze bibliotheek

Voorzitter,

Ik hecht eraan eerst een paar algemene opmerkingen te maken, voordat ik concreet in ga op de motie.

Voorzitter, D66 staat voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, waarin we naar elkaar omkijken en waarin we rekening houden met elkaar. In zo’n inclusieve samenleving, en bovendien in de gehele geschiedenis van de mensheid, zijn tradities geen statisch gegeven. Tradities bewegen mee met de tijdsgeest waarin ze plaatsvinden en met veranderende opvattingen over wat we als samenleving wel en niet acceptabel vinden. D66 staat dan ook pal achter de beweging naar een inclusief sinterklaasfeest. Een sinterklaasfeest waarbij iedereen zich welkom voelt en niemand zich gediscrimineerd voelt. Kortom: een feest voor ons allemaal.

Voorzitter, dan nu de inhoud van de motie. Ik zou hier graag 2 dingen over willen zeggen:

Ten eerste gaat de politiek, politieke partijen noch de gemeente niet over de collectie van een bibliotheek, het is een onafhankelijke instelling. En dat is volgens D66 een groot goed, laten we dat ook zo houden.

Ten tweede haalt de heer Smolders 2 zaken door elkaar. Het gaat over onze geschiedenis, het cultuurhistorisch beeld en het gaat over het hedendaags kinderfeest.

Laten we duidelijk zijn, D66 vindt dat we mee moeten gaan met de ontwikkelingen van de samenleving. Kijk naar het Sinterklaasjournaal en de verschuiving daarin van zwarte piet naar roetveeg piet. Het is dan ook wat ons betreft logisch dat ook een bibliotheek meegaat in deze tendens.

Na een goed gesprek met de directeur van de bibliotheek is ook gebleken dat de bibliotheek al meer dan 100 jaar continu hun collectie aanpast aan het veranderende tijdsbeeld van onze samenleving.

Daarnaast blijft geschiedenis zoals het is. In de volwassen collectie over Sinterklaas zal het cultuurhistorisch beeld niet verdwijnen of wijzigen, ook zodat we dit niet mogen vergeten.

Daardoor vinden we deze motie ongepast.

Nog 1 vraag aan de heer Smolders: heeft hij contact gezocht met de bibliotheek voordat hij deze motie ingediend heeft?

Beppie Smit,

Link naar de motie