Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2021

Het nieuwe Tilburgse inburgeringsbeleid is wat D66 betreft de juiste weg

Al jarenlang ontvangt Tilburg migranten met open armen. En terecht, want iedereen is welkom om iets aan onze mooie gemeente toe te voegen. Zo kunnen we ons de Piushaven haast niet meer voorstellen zonder de Perzische ijsjes van Vittorio. Helaas laat het landelijke inburgeringsbeleid van de afgelopen jaren kansen liggen om de talenten van nieuwkomers optimaal te benutten. In plaats van mensen te leren kennen, te ondersteunen en begeleiden bij het maken van toekomstplannen kregen inburgeraars een zak geld en moesten ze in de jungle van aanbieders hun weg zelf vinden. In Tilburg zijn we dan ook al een aantal jaren koploper om zelfredzaamheid en veerkracht te vergroten en in te zetten op talentontwikkeling. Gelukkig volgt het Rijk nu ons voorbeeld. Het nieuwe Tilburgse inburgeringsbeleid, gericht op participatie, empowerment en taal is wat D66 betreft de juiste weg.

Hoewel de kaders er op papier erg goed uitzien, valt of staat het succes ervan bij de uitvoering. In de praktijk. De kaders voor inkoop zijn daarbij van cruciaal belang. Wat kopen we in en hoe monitoren we of de uitvoering naar wens is? Daarbij moet resultaatfinanciering, zoals een outcome fund, of social impact bonds, meegenomen worden. Ook moet deelname aan sport en culturele activiteiten een van de criteria worden.

Tot slot wil D66 nog extra aandacht vragen voor de échte samenhang met ander beleid. We willen niet dat inburgeraars met hun eigen ‘klasje’ activiteiten gaan ondernemen, maar zich juist echt mengen met andere Tilburgers. Daarbij moet in het bijzonder aandacht uit naar kinderen. Het college moet ervoor zorgen dat inburgeraars met kinderen participeren, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij schoolactiviteiten, bij de sport- en culturele en maatschappelijke verenigingen, via de voorschoolse peuteropvang en kinderopvang. Ook willen we extra aandacht vragen voor de AMV’ers die bijna 18 zijn en moet het college ervoor dat deze groep niet tussen wal en schip valt.