Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

D66 zoekt een sociaalliberale, gedreven en ondernemende wethouder

D66 zoekt voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een sociaalliberale, gedreven en ondernemende wethouder

D66 heeft in Tilburg een leidende rol in een brede coalitie waarin D66 is vertegenwoordigd met twee wethouders, Groen Links, VVD, CDA elk met één –, en één ongebonden wethouder. Er wordt gewerkt aan een “Gezond en Gelukkig Tilburg”. Een stad waar veel gebouwd wordt; zowel in de fysieke omgeving als aan talenten en mogelijkheden van inwoners op elk gebied én aan haar positie als “aantrekkelijke stad”. In Tilburg gebeurt veel en kan veel. Tilburg kiest daarin haar eigen koers en werd in 2019 uitgeroepen tot de stad met de Beste Overheidsorganisatie.

Eén van onze twee wethouders – tevens de langstzittende van het college – vertrekt tussentijds. Daarom zoeken wij tot  aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een bevlogen vrouw/man die niet kan wachten om ons mooie Tilburgse D66 team te versterken.
De ideale kandidaat weet hoe de lokale politiek werkt. Zij of hij is een verbinder met overtuigingskracht die in staat is draagvlak te creëren  binnen en tussen de diverse groepen waarin geacteerd wordt. Iemand die weet dat het in deze laatste periode ook op uitvoering aan komt en dus wil realiseren. En op die manier het, ambitieuze, Tilburgse bestuursakkoord verder uitvoert. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de uiteenlopende onderwerpen in de bestuursportefeuille allemaal goed tot hun recht komen en plannen daarin voortvarend worden voortgezet en uitgewerkt. Op dit moment bestaat de portefeuille uit de volgende onderwerpen: Economie & Circulaire Economie, Stedelijke Ontwikkeling & Ruimtelijke Ordening, Energie, Citymarketing & VVV en het wijkwethouderschap PACT wijk Groenewoud. Onze ideale kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met deze portefeuilles.

Covid19 heeft ook Tilburg niet onberoerd gelaten. Dagelijks werken College van B&W, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van deze pandemie. Om daarmee koers te houden op het perspectief van een duurzaam “Gezond & Gelukkig Tilburg”.

Kandidaten brengen de volgende competenties mee:

– Een ondernemende, sociaalliberale grondhouding en -overtuiging
– Visie, analytisch vermogen, strategisch denkend en in staat een evenwichtig oordeel te vormen
– Verbindend, verantwoordelijk, initiatiefrijk, vaardig onderhandelaar, teamspeler
– Politiek sensitief, netwerker, overtuigend
– Nieuwsgierig, empathisch en reflectief
– Kandidaten zijn tenminste één jaar lid van D66 en begrijpen voor welke uitdagingen een D66 wethouder staat en hebben daarvan kennis.

Meer informatie?
Geïnteresseerd in deze tijdelijke vacature en behoefte aan meer informatie over de inhoud van de portefeuilles? Neem daarvoor contact op met Mieke Heuvelmans, telefoon 0638415919.
Meer informatie over de rol en positie van wethouders in zijn algemeenheid gewenst? Contact kan opgenomen worden met Marusjka Lestrade via telefoonnummer 0655107813.
Meer informatie over de procedure? Neem daarvoor contact op met Mieke Heuvelmans, afdelingsvoorzitter D66 Midden Brabant, telefoon 0638415919.

De procedure
Voor de selectie van kandidaten is een wethouder adviescommissie geformeerd. Daarvan maken deel uit:

Beppie Smit – fractievoorzitter D66 Tilburg
Mieke Heuvelmans – afdelingsvoorzitter D66
Paul de Beer – wethouder D66 Breda

De wethouder adviescommissie heeft als taak een voordracht voor de in hun ogen meest geschikte kandidaat-wethouder aan de fractie te doen. De voordracht is vertrouwelijk en niet bindend. De fractie neemt het besluit over de voordracht. De fractie draagt de uiteindelijke kandidaat voor aan de coalitiepartners en de gemeenteraad.

Kandidaten melden zich aan via secretaris@d66middenbrabant.nl en voorzien hun motivatie van een recent CV, namen van tenminste twee referenten, een kopie van ID-bewijs en eventueel andere stukken die in de ogen van de kandidaat relevant zijn.
De wethouder adviescommissie maakt uit de schriftelijk ontvangen reacties een selectie van kandidaten waarmee zij een gesprek aangaat.

Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar:
– Aansluiting bij het opgestelde profiel wethouder
– Persoonlijke motivatie van de kandidaat
– Expertise van de kandidaat passend bij de vrijvallende portefeuilles

Een integriteitstoets maakt onderdeel uit van de procedure tot benoeming.
Met referenten wordt uitsluitend na toestemming van de kandidaat contact opgenomen.
Uit de – uiterlijk tot en met 20 maart – ontvangen reacties maakt de wethouder adviescommissie een selectie van kandidaten waarmee zij spreekt. Gesprekken met kandidaten voert de wethouder adviescommissie op 26 maart aanstaande. De gesprekken vinden op locatie plaats met inachtneming van de coronarichtlijnen.
Eventueel 2e gesprekken vinden plaats op zondag 28 maart. De wethouder adviescommissie is voornemens de fractie op 30 maart de kandidaat wethouder voor te dragen.

Reageren:
Kandidaten sturen hun reactie uiterlijk 20 maart 2021 naar secretaris@d66middenbrabant.nl.