Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 juni 2021

Inbreng Perspectiefnota

Vandaag bracht vice-voorzitter Julian Zieleman het volgende in tijdens de Algemene Bespreking van de Perspectiefnota:

Voorzitter,

 

Vandaag is een bijzondere dag. Voor het eerst debatteren we vanuit de nieuwe raadszaal van ons prachtige stadhuis. Een moment waar ik erg naar heb uitgekeken. Het is echter ook een bijzondere dag, omdat ik hier helemaal niet had moeten zijn vandaag. Daarom wil ik ook vanaf deze plek onze Beppie nogmaals veel sterkte en beterschap wensen. Dit geldt ook voor Hans Smolders, die vandaag alweer zijn vierde longoperatie moet ondergaan. Als D66 kijken we uit naar de dag dat we weer in volwaardige samenstelling de pannen van het dak debatteren in dit nieuwe huis van de stad!

Vandaag kijken we vooruit naar de jaren 2022 tot en met 2025. Meer dan ooit is het van belang om verder te kijken dan het komende jaar. Tilburg staat voor een heuse schaalsprong in de stedelijke ontwikkeling. De komende 20 jaar bieden we plek aan 40.000 nieuwe Tilburgers en 25.000 woningen; metropool Tilburg! Een grote uitdaging, maar tegelijkertijd een enorme kans voor een inclusief, duurzaam en vitaal Tilburg voor iedereen! Dit alles speelt zich af in een onzekere tijd: de coronacrisis in Nederland lijkt onder controle, maar heeft diepe wonden geslagen en de ongelijkheid in de samenleving vergroot. En boven de hernieuwde vrijheid hangt de sluier van een eventuele opleving van het coronavirus in het najaar. Daarnaast vraagt de financiële situatie om scherpe keuzes. Keuzes die ervoor zorgen dat Tilburg zich ook de komende jaren op een evenwichtige manier kan blijven doorontwikkelen. Als D66 willen we niet terugvallen in oude pre-corona gewoontes, maar de kansen grijpen die corona ons biedt. Vandaar onze unaniem gesteunde motie om hiervan te leren en vooruit te kijken.

Twee maanden geleden werd een schets gelanceerd voor het toekomstige Kenniskwartier: drie woontorens die samen 013 vormen. De discussie die erop volgde liet zien dat deze torens niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk symbool staan voor de fase waarin we ons als Tilburg bevinden. Want de discussie ging niet alleen over de esthetiek of de kwaliteit van de woontorens, maar juist ook over de identiteit en het DNA van Tilburg. Wie zijn we en waar willen we als Tilburg naartoe? Vragen die hun beantwoord worden in de voorliggende Perspectiefnota.

Voor D66 is duidelijk dat we de juiste koers te pakken hebben: Tilburg raakt steeds meer in trek, we staan door onze investeringen, durf en lef nationaal en internationaal op de kaart, inwoners vinden

Tilburg aantrekkelijk om te wonen en te ontspannen én zijn tevreden over hun buurt (zie de inwonersconsultatie). Voor D66 staat hierbij voorop dat we als Tilburg een sociale en inclusieve stad zijn én blijven. We investeren in wat kwetsbaar is én in het omhoog stuwen van Tilburg als geheel. Alleen zo beleven we met elkaar het positieve verhaal van Tilburg.

Wij zien dit D66-geluid terug in de Perspectiefnota: in de zoekrichtingen voor het structureel financieel tekort én in de extra investeringen. Inhoudelijk willen we op drie thema’s extra aandacht vestigen: we willen ervoor zorgen dat Tilburg van en voor iedereen is, 2) we willen nóg ambitieuzer zijn in het aanpakken van de klimaatcrisis, en 3) we vragen nóg meer aandacht voor de gezondheid van onze inwoners. Ik zal deze punten langslopen.

  1. Tilburg van en voor iedereen

De coronacrisis maakt de sociale ongelijkheid extra zichtbaar en versterkt die ook nog eens. Dit heeft ons aan het denken gezet: hoe zorgen we ervoor dat de investeringen in onze stad écht ten goede komen aan álle inwoners? Denk aan de bewoners van kleine appartementen, kinderen die moeite hadden om thuisonderwijs te volgen door een gebrek aan faciliteiten, of de Tilburgers in sociaal isolement. D66 is dan ook blij met de extra structurele investering van minimaal 1 miljoen euro in de sociale basis. We zijn bezorgd over de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs door corona. Ondanks de enorme inzet van al die leerkrachten. Daarom is het belangrijk om de extra inzet op herstel en perspectief vast te houden.

Ook stellen we onszelf de vraag: hoe maken we duidelijk dat Tilburg van en voor iedereen is? Vorig jaar vond in Tilburg een grote Black Lives Matter demonstratie plaats. We hoorden openhartige verhalen van Tilburgers die nog vaak het gevoel hebben er niet bij te horen. Tilburgers die in hun leven vaak te maken hebben met racisme en discriminatie. Maar denk ook aan arbeidsmigranten. Een onderbelichte groep helden, die de digitale economische motor liet draaien toen de online verkoop belangrijker was dan ooit. Een groep die echter te vaak met de nek wordt aangekeken, als ongewenst wordt gezien of van de menselijke waardigheid wordt ontdaan. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat deze Tilburgers en vele andere het gevoel hebben erbij te horen? De passage in de Perspectiefnota over diversiteit is te mager en onvolledig. Daarentegen willen we het college complimenteren met de inzet voor de LHBTQI+ gemeenschap. De kracht en support die uitgaat van de zichtbaarheid van de regenboogvlag in de publieke ruimte kan niet worden onderschat. Is het college bereid deze aanpak te verbreden naar andere groepen?

 

  1. Ambitieus de klimaatcrisis te lijf

De coronacrisis heeft de aandacht afgeleid van een nog veel grotere crisis: de klimaatcrisis. Als D66 willen we voor volgende generaties een leefbaar, schoon en gezond Tilburg achterlaten. Daarom willen we nog meer inzetten op verduurzaming dan we nu doen. Uit het Cebeon-benchmark komt naar voren dat Tilburg fors minder besteedt aan de duurzame stad dan de hiervoor beschikbare inkomsten uit het gemeentefonds en de referentiegemeenten. Daarnaast zien we dat vanaf 2023 de begrote lasten voor Klimaat en Energie fors dalen. D66 vindt dit niet in verhouding met de enorme opgave. Hoe ziet het college dit? En is het college bereid om richting de begroting of de nieuwe bestuursperiode inzichtelijk te maken hoe onze inzet kan worden geïntensiveerd, hoeveel middelen hiervoor nodig zijn en hoe we deze middelen kunnen organiseren?

Vorig jaar diende D66 een motie in om het Klimaatfonds te versnellen, want van geld in een potje wordt de stad niet duurzamer. Wil het college de motie nog eens afstoffen en ook het komende jaar doorpakken met verduurzaming en vergroening met inzet van het klimaatfonds? We zullen het college een steuntje in de rug geven met een motie over operatie steenbreek, om Tilburgers te motiveren stenen te verruilen voor groen. Ook zien we kansen voor het vergroenen van nog meer schoolpleinen. Is het college bereid te zoeken naar een oplossing, zodat ook de laatste schoolpleinen kunnen worden vergroend.  Zoals T-PrimaiR ons in een brief vraagt?

 

  1. Een gezonde toekomst voor iedereen

Iedereen verdient de kans een gezond leven te leiden. Mensen die een prettige en uitnodigende leefomgeving hebben, gezien worden en kansen krijgen om mee te doen, zijn gezonder. De coronacrisis heeft dit nogmaals benadrukt. Preventie is hierbij cruciaal. Daarom zijn we blij met de extra investeringen in de sociale basis, waar ook de voetbalclub, de muziekvereniging en het buurthuis onderdeel van zijn. En daarom dienen we zelf een motie in voor buurten die uitnodigen tot ontmoeten en bewegen. Het is simpelweg niet ingewikkelder dan het bekende gezegde: voorkomen is beter dan genezen.

We maken ons zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de mentale gezondheid. In het bijzonder bij kinderen en jongeren. We steunen dan ook de extra investering in de weerbaarheid en mentale gezondheid van deze groep. Deze investering sluit bovendien goed aan op de uitkomsten van de inwonersconsultatie, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor het tegengaan van somberheid en eenzaamheid.

 

Voorzitter tot slot,

 

Van 13 Herdgangen naar metropool Tilburg. Een Tilburg van en voor iedereen, goed voor het klimaat en waar gezondheid voorop staat. Tilburg een thuis voor iedereen. Wat een wenkend perspectief!