Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2009

2e kamerlid Ursie Lambrechts in de Reeshof

Ursie Lambrechts is naar Tilburg gekomen om samen met de kandidaten van de D66 afdeling campagne te voeren voor de gemeenteraads-verkiezingen van 7 maart. In heel het zuiden van het land waren prominente D66-ers aan het werk. Het Brabantse Tweede Kamerlid deed Tilburg op haar route door Brabant aan. Zij ondersteunde de D66 lijsttrekker, Ruud…

Bekijk nieuwsbericht

Nieuwjaarstoespraak lijsttrekker Ruud van Esch

Welkom, democraten, leden van de afdeling Tilburg en genodigden. De Jonge Democraten vergaderen op dit moment in Utrecht over een gevaarlijke militaire missie die geen serieuze kans van slagen heeft. D66 is tot op heden de enige partij die een serieuze afweging heeft durven maken. D66 is na 40 jaar nog steeds een goede merknaam.…

Bekijk nieuwsbericht

Straatpeiling over Paarse Krokodil in Tilburg

Donderdagavond 19 januari gaat D66 Tilburg alle winkeliers en horeca-ondernemers in de Tilburgse binnenstad vragen naar hun bureaucratische ervaringen met de gemeente Tilburg. Ook zal het winkelend publiek gevraagd worden naar concrete ervaringen met bureaucratische rompslomp in onze stad. De afdelingen van de gemeente Tilburg die het meest worden genoemd of waarover zeer ernstige klachten…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Tilburg steunt actie tegen UMTS zendmast De Blaak

Bewoners van de Blaak hebben een handtekeningen-actie opgezet om de plaatsing van een UMTS zendmast in De Blaak te voorkomen. Ze zijn bezorgd over de mogelijke negatieve effecten op de gezondheid van de UMTS masten. D66 Tilburg steunt de actie tegen deze plaatsing. Toen het onderwerp enkele jaren geleden aan de orde was,…

Bekijk nieuwsbericht

Studentenpartij Tilburg

Tilburg zegt trots te zijn op het predikaat studentenstad. Om dit waar te maken moet er in Tilburg meer, kwalitatief betere, beter betaalbare en veiligere huisvesting voor studenten komen. Dat is één van de onderwerpen van de studentenpartij D66 Tilburg. Over de studentenhuisvesting zegt Ruud Evers, student Internationaal en Europees Recht en kandidaat voor de…

Bekijk nieuwsbericht
Begroting 2006

Begroting 2006

Tijdens de behandeling van de begroting van 2006 heeft de fractie van D66 Tilburg weer van zich laten horen. Onze visie is richting het college verwoord via de bijdrage van onze fractievoorzitter Willem Bartelings. Dames en heren, Graag wil ik u voorstellen aan een Tilburger. Een gelukkige Tilburger, zo te zien. Laat ik…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Tilburg presenteert sterke lijst

Onderwijs, Ondernemen en Gemeenschap In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft D66 Tilburg op de afgelopen afdelingsvergadering de kandidatenlijst vastgesteld. Wat opvalt is dat de achtergrond van de diverse kandidaten aansluit bij de speerpunten uit het verkiezings-programma; Onderwijs, Ondernemen en Gemeenschap. Lijsttrekker Ruud van Esch: "De lijst is een uitstekende afspiegeling van waar…

Bekijk nieuwsbericht

'OOG voor Tilburg' thema D66 programma

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft D66 Tilburg op dinsdag 27 september haar verkiezingsprogramma vastgesteld. Het sociaal-liberale programma is opgebouwd rond Onderwijs, Ondernemen en Gemeenschap. OOG dus. In het programma staan geen gedetailleerde groencontouren of Wmo's, maar concrete ideeën die gewoon kunnen worden uitgevoerd om Tilburg te verbeteren. …

Bekijk nieuwsbericht

Financiële verantwoording fractie over 2004

In de gemeenteraad is in 2004 afgesproken dat het verantwoordingsverslag van de fracties op de eigen internetsite openbaar wordt gemaakt. Hier treft u het financiële overzicht aan van de fractie van D66 in Tilburg over het afgelopen jaar. D66 Fractie Tilburg 2004…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 november 2009

D66 presenteert ‘De Andere Begroting voor Tilburg 2010’

Op vrijdag 6 november heeft de fractie van D66 ‘de Andere Begroting voor Tilburg 2010’ gepresenteerd. D66 laat zien dat Tilburg een andere begroting nodig heeft, zodat er ruimte ontstaat om te investeren. D66 kiest ervoor om nu te bezuinigen, de Essentgelden te reserveren en tegelijkertijd te investeren in onderwijs, economie, veiligheid en natuur. Dit…

Bekijk nieuwsbericht

D66 blij met Opstelten als burgemeester

Op 4 november 2009 is Ivo Opstelten benoemd als tijdelijke burgemeester van Tilburg. D66 Tilburg is blij dat de Commissaris van de Koningin zo’n ervaren bestuurder bereid heeft gevonden om zich voor Tilburg in te zetten. Als burgemeester zal hij een rol krijgen bij het terug brengen van stabiliteit in de gemeenteraad en…

Bekijk nieuwsbericht

Concept-verkiezingsprogramma naar leden gestuurd

Vandaag is via de mail het concept-verkiezingsprogramma naar alle leden van D66 Tilburg gestuurd. De mensen van wie er geen mailadres bij het secretariaat bekend is, krijgen komende week een brief op papier thuis (evenals de mensen van wie er een niet-correct mailadres bekend is). Heb je geen post ontvangen? Stuur dan…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 oktober 2009

Vrijwilligersprijs D66 Tilburg voor Iroy Konings

D66 is van mening dat zij op 19 februari 2009 terecht het initiatief heeft genomen tot het houden van een raadsenquête naar de gang van zaken rond het Midi-Theater. Uit de bevindingen maakt de D66 fractie op dat er een groot aantal bestuurlijke fouten is gemaakt. Met name burgemeester Vreeman en wethouder Backx worden stevige…

Bekijk nieuwsbericht

Vrijwilligersprijs D66 Tilburg voor Iroy Konings

De fractie van D66 betreurt het dat het rapport van de enquêtecommissie MIDI (de commissie Groten) naar de pers is gelekt. Deze enquête richt zich onder meer op de vraag of er bestuurlijk onjuist gehandeld is door het Tilburgse stadsbestuur. Omdat er mogelijk sprake is van het bewust niet informeren van de raad over een…

Bekijk nieuwsbericht