Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 november 2009

Landelijk D66 congres neemt twee Tilburgse amendementen over

Het eerste voorstel betrof het schrappen van het in het programma geopperde idee om de Waterschappen af te schaffen en haar taken onder te brengen bij de provincies. De afdeling was het – met vele congresgangers – niet eens met dit voorstel, omdat het waterbeheer een belangrijke taak is en dat het onderbrengen van die…

Bekijk nieuwsbericht

Drie nieuwe bestuursleden

Het bestuur van D66 Tilburg bestaat sinds woensdag 20 september uit drie nieuwe leden. Naast een nieuwe penningmeester, Jan Franken, is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid politiek en een bestuurslid communicatie. Bestuurslid politiek is Remco van Grootel. Martijn Huijnen neemt de verantwoordelijkheid voor de communicatie portefeuille.

Bekijk nieuwsbericht

Initiatiefvoorstel Autoloze Zondag aangenomen

Maandag 18 september is door de Tilburgse Gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de SP, PvdA, GroenLinks en D66 om ook in Tilburg mee te doen aan een autoloze zondag aangenomen. Het voorstel draagt het college op niet alleen een autoloze zondag mogelijk te maken. Het gebied dat 'autoloos' zal zijn dient ook substantieel te zijn (tenminste…

Bekijk nieuwsbericht

Gemeenteraad: D66 steunt referendum Cityring

In de gemeenteraad van 18 september heeft D66 het initiatief van LST, VVD en SP voor het houden van een referendum met betrekking tot de Cityring gesteund. D66 had in deze discussie een unieke positie. In tegenstelling tot de LST, VVD en SP is D66, zoals ook in het verkiezingsprogramma stond, voorstander voor de aanleg…

Bekijk nieuwsbericht

Brief D66, PvdA, GroenLinks en SP over knelpunten voor fietsers

Zondag 10 september heeft een delegatie uit de Raad met enkele ambtenaren en wethouder Aarts op uitnodiging van het Fietsforum een fietstocht door de stad gemaakt langs knelpunten voor fietsers. Tijdens de fietstocht is met de wethouder afgesproken om de gesignaleerde problemen op papier te zetten. De fracties van D66, PvdA, GroenLinks en SP verzoeken…

Bekijk nieuwsbericht

Drie Tilburgse D66'ers kandidaat voor Tweede Kamer

Maar liefst drie Tilburgse D66'ers zijn kandidaat voor de Tweede Kamerlijst van D66. Dit is een hoog aantal voor een middelgrote afdeling. Marijke Maathuis-De Jong is op dit moment steunfractielid van de Tilburgse D66-fractie en heeft in het verleden een uiteenlopend aantal functies binnen of namens D66 vervuld. Ook Willem Bartelings is beschikbaar. De oud-fractievoorzitter…

Bekijk nieuwsbericht

D66 tegen voorgenomen veiligheidsmaatregelen op Stappegoor

Volgende week staat op de agenda bij de commissie modern bestuur de voorgenomen veiligheidsplannen bij zwembad Stappegoor. Wat D66-Tilbrug betreft moeten deze plannen zo snel mogelijk van tafel. Het college stelt onder andere voor om het cameratoezicht fors uit te breiden. Ook moet er volgens het college een gezichtscan komen. Voor D66 gaan deze maatregelen…

Bekijk nieuwsbericht

Jonge Democraten en D66 op informatiemarkt UvT

Op dinsdag 15 augustus waren de Jonge Democraten Tilburg weer vertegenwoordigd op de informatiemarkt tijdens de introductieweek op de Universiteit van Tilburg. Al enkele jaren staan de jongeren van D66 op deze markt. Dit jaar was ook kamerlid Boris van der Ham naar Tilburg gekomen om mee te helpen. Onder het motto 'D66 Alive and…

Bekijk nieuwsbericht

Tilburgs Lijsttrekkersdebat groot succes

Op 14 juni gingen de D66 kandidaat-lijsttrekkers in Popcentrum 013 met elkaar in debat. Het debat werd erg goed bezocht. In de volle zaal werden de 8 kandidaat-lijsttrekkers door Martijn de Greve aan de tand gevoeld. Een video-verslag en een volledig audio-verslag is beschikbaar via www.d66tv.nl. Alle kandidaten mochten in de eerste ronde een stelling…

Bekijk nieuwsbericht

Discussie Sacramentskerk: Behouden!

Tijdens een discussie afgelopen zondag in Zaal 16 waren bijna alle politieke partijen het er over eens: De Sacramentskerk moet behouden blijven voor Tilburg. De bijeenkomst werd door een grote groep bewoners (voornamelijk) uit de wijk Armhoefse Akkers bezocht. Dit onderstreepte de resultaten van een eerder door de Universiteit van Tilburg uitgevoerd onderzoek dat liet…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Tilburg tekent coalitieprogramma

De raadsfractie van D66 Tilburg zal samen met de fracties van de PvdA, CDA en GroenLinks het initiatiefvoorstel voor het Tilburgse coalitieprogramma (Algemeen Beleidsplan College) indienen in de extra raadsvergadering van 25 april a.s. Gedurende de collegeonderhandelingen is de fractie van D66 op de hoogte gehouden van de vorderingen in de onderhandelingen en heeft zij…

Bekijk nieuwsbericht

Twee studenten raadscommissielid voor D66

De raadsfractie van D66 Tilburg zal worden uitgebreid met de studenten Ruud Evers (24) en Peter van Gool (20). Zij zullen lid worden van twee commissies van de Tilburgse gemeenteraad. D66 heeft in de gemeenteraadscampagne laten zien veel aandacht te hebben voor het onderwijs en studenten in het bijzonder. Zij wil zo het predikaat ‘onderwijspartij’…

Bekijk nieuwsbericht