Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn studieachtergrond in psychologie, economie, journalistiek en filosofie heeft mij breed leren kijken. Ik geloof dat het samenbrengen van verschillende kennis en ervaring dé weg is naar innovatie en naar een socialere samenleving.

Elkaar ontmoeten is hierbij de kern. D66 kan hierbij de verbindende schakel zijn die mensen en partijen samenbrengt. Omdat we samen sterker staan dan alleen.

Woordvoerderschappen: Arbeidsparticipatie - Transformatie en sturing sociaal domein - WMO - Pact Noord - Ouderenbeleid - Auditcommissie

Meer van Eva van Wijngaarden