Steun ons en help Nederland vooruit

Afgelopen 4 jaar mocht ik als volksvertegenwoordiger aan de slag als Gemeenteraadslid. En dat heb ik met veel passie en plezier gedaan. Vooral op het gebied van sport en veiligheid/drugsbeleid heeft de stad grote stappen gemaakt. Sport Gemeente van Europa in 2016 geeft aan dat we het in Tilburg goed hebben geregeld. Mooie accomodaties, professionele begeleiding en een grote mate van sportparticipatie waren hier debet aan. Ook hoe wij als Gemeente omgaan met het drugsbeleid heeft een veel duidelijker en afgestemd beleid opgeleverd wat zelfs landelijk aandacht kreeg.

Toch is het nog niet af. Ik wil door! En dan zal ik nog meer de focus gaan leggen op gezondheid. Omdat dit vele andere dossiers raakt. Denk aan sport en bewegen, een gezonde leefstijl (voeding, roken, alcohol, overgewicht en verantwoord drugsgebruik), mobiliteit en schone lucht. Lagere zorgkosten en langer en gezonder kunnen leven verhoogt de kwaliteit van leven. Een goed leven is dan ook een belangrijk uitgangspunt van D66 Tilburg.

Verder ben ik bestuurder bij de landelijke D66 Themagroep Sport & Bewegen om zo nog meer afstemming te krijgen binnen alle Gemeentes in Brabant en Nederland. Echter ook met de Tweede kamer leden zodat we ook een gezond en sportief beleid krijgen op nationaal niveau. Recent onderzoek laat ook zien dat het huidig landelijke verkiezingsprogramma van D66 veruit het meeste aandacht besteed aan sport dan de andere politieke partijen.

Naast de politiek heb ik uiteraard ook nog een baan. Ik ben vennoot van Ofcorse, een eigen organisatie advies bureau en begeleid ik mensen, teams en organisaties op het gebied van (Persoonlijk) Leiderschap.
Ik woon in Berkel-Enschot met mijn vrouw en we hebben 3 studerende kinderen. Mijn passies zijn oude stalen racefietsen (restaureren en er koersen mee rijden), (oude) Vespa’s en (italiaans) koken.

Woordvoerderschappen: Welzijn en gezondheid - Wijken en sociale basis - Sport - Drugs

Meer van Jan Stoop